badania hydratacji poszczególnych mineralów klinkierowych

Spośród metod badania hydratacji poszczególnych minerałów klinkierowych najczęściej stosowane są dwie następujące: 1. Metoda pierwsza polega na obserwacji przez dłuższy czas wpływu dużego nadmiaru wody na badany związek. Badanie przeprowadza się. przeważnie aż do ustalenia się równowagi pomiędzy utworzoną fazą stałą i fazą ciekłą. Następnie bada się skład stałego osadu i roztworu. Osiągnięte wyniki mają znaczenie raczej teoretyczne, ponieważ warunki badania według tej metody odbiegają od warunków spotykanych w praktyce, gdzie ilość wody jest znacznie bardziej ograniczona 2. Według drugiej metody sproszkowany minerał klinkierowy zarabia się wodą w ilości spotykanej w praktyce (tzn. 30 -:- 60010). W tych warunkach w krótkim czasie tworzą się roztwory nasycone, zaczyn wiąże ,i twardnieje. Stwardniały zaczyn !p,oddaje się badaniom mikroskopowym, ,rentgenograficznym i fizykochemicznym w celu zidentyfikowania nowo powstałych związków ,i ustalenia ich własności. Przy stosowaniu obydwu metod używa się jako fazy ciekłej nie tylko czystej wody, ale również roztworów związków tworzących się przy wiązaniu cementu. (jak roztwory gipsu, wapna itp. ). [więcej w: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna