Cyklony.

Cyklony. Cyklony są to urządzenia, w których dla wytrącęnia z odpylanych gazów cząsteczek zawartego w nich pyłu wykorzystuje się działanie siły odśrodkowej. Wprowadzona do cyklonu gazy poruszają się ruchem wirowym, a powstająca przy tym ruchu Siła odśrodkowa odrzuca cząsteczki pyłu na ściany cyklonu. Uderzając, o ściany, cząsteczki tracą szybkość i opadają pod działaniem siły ciężkości do zbiornika, z którego następnie są odprowadzane. Jeden z typów cyklonów. Zapylone gazy wprowadzane są do cyklonu z dużą szybkością 10 -7- 40 misek, która jest konieczna do wytworzenia odpowiednio dużej siły odśrodkowej. Odpylone gazy uchodzą z cyklonu przez rurę wylotową. Cyklony budowane są o średnicach dochodzących do 3,5 m i o wydajności (przepustowości) do 21000 m3/godz na jeden cyklon. Sprawność cyklonów wynosi około 70-750f0. Oznacza to, że z całkowitej ilości pyłu unoszonego strumieniem gazów około 70-75% zostaje wytrącone w cyklonie. Dużą zaletą cyklonów jest prosta budowa, brak wszelkich elementów ruchomych oraz możność użycia ich do odpylania gorących ,gazów o temperaturze dochodzącej nawet do 600°C. Słabą stroną cyklonów jest to, że wytrącają one z gazów ,tylko grubsze cząsteczki pyłu i że cała instalacja ma duże wymiary, Cyklony są chętnie stosowane do odpylania gorących gazów wylotowych z pieców obrotowych, suszarń i agregatów susząco-mielących. Jeżeli przepustowość jednego cyklonu nie wystercza do przepuszczenia całej ilości gazów wychodzących z danego agregatu, to łączy się równolegle odpowiednią liczbę pojedynczych cyklonów w tzw. baterię. [patrz też: allegro strefa okazji, allegro strefa okazji do salonu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro strefa okazji magazyny do wynajęcia w ofercie kraków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca