CZERPANIE I PRZYGOTOWYWANIE POWIETRZA CZERPANIE POWIETRZA

Powietrze zewnętrzne należy czerpać w miejscu chronionym przed wiatrem, promieniowaniem słonecznym, kurzem, dymem i sadzami i dostarczać pionowymi, a nie poziomymi kanałami wlotowymi. Kanały są chronione przed wtargnięciem nieczystości o dużych wymiarach przez siatkę o niezbyt wielkich oczkach albo przez żaluzje. Celowe okazało się również stosowanie odcinających, szczelnie zamykanych klap w kanale powietrza zewnętrznego, tuż za miejscami pobierania powietrza. Klapy te powinny zapobiegać zabrudzeniu urządzenia przez prądy powietrza po- wstające podczas przerw w użytkowaniu. Dostarczanie czystego powietrza jest najprostsze, jeżeli w pobliżu budynku znajduje się ogród, skąd kanałem można pobierać powietrze. Najtrudniej jest rozwiązać to zadanie w centrum wielkiego miasta. Pobieranie powietrza od strony ulicy nie jest dopuszczalne. Czerpanie powietrza od strony podwórza, czy też w górnej części budynku – lub lepiej w połowie jego wysokości – można zalecać wówczas, gdy podwórka są duże i jeżeli powietrze nie zawiera zanieczyszczeń przemysłowych. Często pozostaje jedyna możliwość pobierania powietrza znad dachu. Powietrze wielkomiejskie na wysokości dachów jest jednak zanieczyszczone w zimie przez gazy spalinowe palenisk tak, że również i to rozwiązanie nie jest w pełni zadowalające. Sadze i unoszący się popiół dadzą się stosunkowo łatwo usunąć z powietrza przez filtrowanie, dlatego należy zwracać specjalną uwagę na możliwie wysokie i swobodne położenie otworu czerpni powietrza oraz na staranne oczyszczanie. [patrz też: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna