Eksploatacja kanalów- Konserwacja

Eksploatacja kanałów Konserwacja . kanałów polega na zapewnieniu sprawnego ich działania, usuwaniu nagromadzonych osadów i naprawianiu uszkodzeń. W dobrze zaprojektowanej sieci utrzymanie kanałów nie nastręcza trudności. Najczęściej ulegają zatkaniom kanały o średnicy 200-250 mm, prowadzące nieznaczne ilości ścieków. Poza tym powodem zatrzymania przepływu ścieków są często nieodpowiednio wykonane połączenia domowe, dlatego projekt i wykonanie połączeń kanalizacji domowej objęte są odrębnymi przepisami. Już w czasie układania przewodów może nastąpić ich zamulenie, wskutek przedostania się wody deszczowej. Dlatego należy na czas przerwy robót w nocy, w okresie niepogody nawet na czas przerwy obiadowej, zakorkować ułożony przewód. Do tego celu okazała się praktyczna przenośna zastawa, wykonana z dwóch krążków drewnianych, połączonych ruchomą śrubą. [patrz też: olx gostyń, olx kartuzy, odmiana dyni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odmiana dyni olx gostyń olx kartuzy