Elektroda ujemna

Elektroda ujemna, przy której powstaje zjawisko jonizacji gazu, zwane również elektrodą koronująca z racji towarzyszącego temu zjawisku świecenia gazu, czyli komory, wykonywana jest w formie drutu o średnicy 1,5 –; – 2 mm. Elektroda dodatnia natomiast, na której osia- dają cząsteczki pyłu wytrąconego z gazów, może mieć postać rury metalowej o średnicy 200 –; – 300 mm lub płaskiej siatki drucianej. Dla wytworzenia pola elektrycznego pomiędzy elektrodami przykłada się do nich napięcie stałe, którego wysokość może wynosić 35 000 –; – 70 000 V. Przy tej wysokości napięcia natężenie prądu przepływającego pomiędzy elektrodami wynosi zaledwie 0,3. -7- O,t mA. Filtry elektrostatyczne należą obecnie do kategorii najdoskonalszych urządzeń odpylających, pracujących ze sprawnością 95 –; – 99010 i wytrącających z gazów najdrobniejsze nawet cząsteczki pyłu. Filtry te mogą być zastosowane do odpylania wszelkiego rodzaju agregatów i urządzeń zainstalowanych w cementowni, gdyż temperatura odpylanych w nich gazów może wynosić nawet 600°C Ujemną cechą filtrów elektrostatycznych jest ich znaczny koszt, duże wymiary gabarytowe, skomplikowana budowa i konieczność rozporządzania wysoko kwalifikowanym personelem do obsługi ruchowej do przeprowadzenia okresowych remontów. Schemat kompletnej instalacji filtru elektrostatycznego. Prąd zmienny niskiego napięcia doprowadzany jest linią zasilającą do tablicy rozdzielczej , z której jeden obwód doprowadza prąd do pierwotnego uzwojenia jednofazowego transformatora wysokiego napięcia, a drugi – do silnika synchronicznego, napędzającego mechaniczny prostownik iskrowy, przetwarzający zmienny prąd o wysokim napięciu – pulsujący prąd – o stałym kierunku przepływu. [więcej w: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna