Filtry elektrostatyczne

Filtry elektrostatyczne. Działanie filtrów elektrostatycznych oparte jest na wykorzystaniu zjawiska jonizacji gazów w niejednorodnym polu elektrycznym o dużym natężeniu. Proces odpylania ma następujący przebieg. Strumień zanieczyszczonych pyłem gazów przepuszczany jest przez niejednorodne pole elektryczne. wytworzone przez dwie elektrody o różnych promieniach krzywizny. Przy dostatecznie dużym natężeniu pola w pobliżu elektrody o dużej krzywiźnie następuje lokalna jonizacja gazu, wskutek czego jego cząstki, dotychczas obojętne pod względem elektrycznym, zamieniają się w jony z ładunkiem elektrycznym o ujemnym znaku. Jony pod działaniem sił pola elektrycznego zaczynają się posuwać w kierunku elektrody dodatniej. Znajdujące się w gazie drobne cząsteczki pyłu, mające jako ciała stałe większą stałą dielektryczną niż gaz, podążają zgodnie ze znacznymi prawami fizyki w kierunku największego zagęszczenia linii pola, a więc w stronę elektrody o dużej krzywiźnie. Po drodze jednak spotykają się one ze strumieniem jonów, które osiadając na cząsteczkach pyłu, nadają im ujemny ładunek elektryczny. Obdarzone ujemnym ładunkiem cząsteczki pyłu zmieniają kierunek ruchu i pędzą ku elektrodzie dodatniej . Przy zetknięciu z tą elektrodą cząsteczki tracą swój ładunek i znowu stają się obojętne pod względem elektrycznym . Cząsteczki te pod działaniem siły ciężkości opadają i gromadzą się w leju, z którego następnie odprowadzane są na zewnątrz, [hasła pokrewne: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna