Filtry rekawowe

Filtry rękawowe są urządzeniami stosunkowo niedrogimi i stosowane są powszechnie do odpytania powietrza wentylującego młyny cementu, węgla i surowca przy suchej metodzie produkcji oraz powietrza odprowadzającego ,pył od wszelkiego rodzaju przenośników mechanicznych i pakowarek. Słabą stromą filtrów rękawowych jest ich wrażliwość na temperaturę przekraczającą znacznie 100°C, a równocześnie na wilgoć zawartą w odpylanych gazach. W wyższej temperaturze tkanina filtracyjna szybko ulega zetleniu i musi być często wymieniana. Jeżeli zaś w trakcie odpylania temperatura gazów spada poniżej tzw. punktu rosy, to para zawarta w gazach, kondensując się, osiada na workach i powoduje szybkie zalepianie się porów tkaniny zwilżonym pyłem. Prowadzi to do znacznego wzrostu oporów hydraulicznych i gwałtownego spadku wydajności filtru. Wentylator potrzebny do przeprowadzenia powietrza lub gazów przez filtr rękawowy ustawia się zwykle za filtrem z tych samych powodów, które omówiono już przy opisywaniu odpylaczy cyklonowych. Wentylator ten powinien wytwarzać podciśnienie około 80 -:- 120 mm słupa wody, ponieważ na tym poziomie utrzymują się opory hydrauliczne filtru rękawowego. [przypisy: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna