Glinian trojwapniowy

Zjawisko rozsypywania się obserwujemy częściej przy wypalaniu klinkieru w piecach szybowych niż w pieca:ch obrotowych, które mają znacznie korzystniejsze warunki prawidłowego chłodzenia. Odmiana y – 2CaO . Si02 wykazuje znacznie słabsze własności hydrauliczne w porównaniu z odmianami a i B. Glinian trojwapniowy (3CaO . AlzO:1) jest związkiem trwałym do temperatury 1 535°C, powyżej tej temperatury rozkłada się na część stopioną i stały tlenek wapniowy. Ciężar właściwy tego związku wynosi 3,04. Krystalizuje on w układzie regularnym, kryształy mają kształt okrągłych ziaren lub sześciobocznych płytek. W klinkierze cementowym związek ten występuje częściowo w postaci krystalicznej, częściowo wchodzi w skład zeszklonej części klinkieru. W warunkach laboratoryjnych można otrzymać glinian trójwapniowy przez ogrzewanie mieszaniny 3CaO + Al20s w temperaturze około 1 375°C w ciągu kilku godzin, ,z kilkakrotnym rozdrabnianiem produktu w tym czasie. Glinian trójwapniowy pod wpływem wody ulega hydratacji, przy czym wydziela się stosunkowo duża ilość ciepła. Zaczyn z wodą sporządzony z tego związku, wykazujący swe własności hydrauliczne, twardnieje w ciągu pierwszych kilku dni po zarobieniu, natomiast dalszy przyrost wytrzymałości jest potem niewielki. Trójglinian pięciowapniowy l5CaO 3AbOs) występuje w małych ilościach w zeszklonej części klinkieru portlandzkiego oraz w większych ilościach w cemencie glinowym. [podobne: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna