ROZKŁAD CIŚNIENIA POD WPŁYWEM WIATRU

Jeśli na dole są otwarte drzwi albo okna, wtedy rozkład ciśnień w klatce schodowej przesuwa się. W podobny sposób jak klatki schodowe działają szyby dźwigów i wy- ciągi do potraw, w teatrach wysoka scena, a w domach towarowych wysokie otwarte pomieszczenia przykryte świetlikami itp. Zjawisko to ma również znaczenie i przy ogrzewaniu, ponieważ może prowadzić w wysokich budynkach do zwiększonego zużycia ciepła na ogrzanie powietrza wnikającego w dolnych piętrach, a przez to do nierównomiernego ogrzania całego budynku. W wysokich budynkach należy zatem oddzielać klatki schodowe od sieni szczelnymi drzwiami i w żadnym przypadku nie należy ich silnie ogrzewać.
Jeśli budynek wystawiony jest na swobodne działanie wiatru, wtedy na nawietrznej stronie wytwarza się nadciśnienie albo spiętrzenie ciśnienia, które przy bardzo dużych frontowych ścianach budynku może wzrosnąć do pełnej wartości dynamicznego ciśnienia powietrza. Rozkład ciśnień z różnych stron budynku (na który z frontowej strony działa wiatr) może być bardzo różny w zależności od kształtu, wymiarów i przeszkód przepływu, znajdujących się w pobliżu. Podciśnienie ustalające się po stronie odwietrznej zwiększa między dwiema przeciwnymi ścianami budynku różnicę ciśnienia przyczyniającą się do przepływu powietrza. Czasem również w pomieszczeniach na stronie odwietrznej może występować nawet podciśnienie, które odwraca działanie kanałów powietrza wylotowego albo wywołuje zakłócenie ciągu miejscowych palenisk. Im większe są nieszczelności w ścianach zewnętrznych i działowych budynku, tym większe również ilości powietrza przepływają przy danych różnicach ciśnienia w poprzek przez budynek. Naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniach budynku wolnostojącego i przy źle zamykających się oknach i drzwiach może wskutek tego wzrosnąć wielokrotnie w stosunku do wielkości ustalonej przy pogodzie bezwietrznej. [więcej w: olx gostyń, rosyjskie allegro, okna hs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna hs olx gostyń rosyjskie allegro