Krzemian dwuwapniowy

Krzemian dwuwapniowy q. jest ciałem bezbarwnym. , o ciężarze właściwym 3,27, krystalizującym w układzie heksagonalnym. Kryształy tego związku mają często kształt nieregularny i odznaczają się charakterystyczną skłonnością da tworzenia form bliźniaczych. Odmiana ~ krzemianu dwuwapniowego, nazywana często belitem, jest związkiem trwałym w zakresie temperatury 675°C –:– 1 420°C. Poniżej 675°C przechodzi on w odmianę y. Krzemian dwuwapniowy ~ jest ciałem bezbarwnym, o ciężarze właściwym 3,28 i krystalizuje w układzie rombowym. Kryształy tego związku są stosunkowo duże, mają kształt nieregularny i zaokrąglone krawędzie, Obydwie odmiany u i ~ krzemianu dwuwapniowego mają własności hydrauliczne, jednak słabsze w porównaniu z hydraulicznością krzemianu trójwapniowego. Zaczyn sporządzony z tych materiałów drobno zmielonych i wody wykazuje powolniejszy przebieg twardnienia, a wyższe wytrzymałości zaczynu otrzymuje się dopiera po upływie kilku tygodni. W skład klinkiem cementowego wchodzi przeważnie krzemian dwuwapniowy w odmianie ~. Tylko w klinkierze wypalonym w piecach obrotowych w temperaturze przekraczającej 1 450°C i szybko chłodzonym występuje krzemian dwuwapniowy w odmianie a. Na skalę laboratoryjną otrzymuje się krzemian dwuwapniowy w odmianie ~ z mieszaniny 2CaCOs + Si02 z dodatkiem około 10f0 B20,; . Mieszaninę tę ogrzewa się w ciągu godziny do 1 450°C, szybko chłodzi i rozdrabnia. Proces ogrzewania, chłodzenia i rozdrabniania powtarza się kilkakrotnie aż do otrzymania jednorodnego produktu o składzie 2CaO Si02 ~ – 2CąO . Si02 można również otrzymać w warunkach laboratoryjnych przez ogrzewanie odmiany y tego związku do 1 OOO°C w ciągu kilku godzin i następne bardzo szybkie ochłodzenie otrzymanego produktu. Odmiana y — krzemianu dwuwapnioweqo powstaje z odmiany f3 tego związku w temperaturze 675°C wówczas, gdy chłodzenie przebiega powoli. W wypadku szybkiego przejścia poniżej tej temperatury krzemian dwuwapniowy pozostaje w odmianie ~ w stanie przechłodzonym. [podobne: program do elewacji, piec gazowy kondensacyjny, onesie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: onesie allegro piec gazowy kondensacyjny program do elewacji