Krzemian trójwapniowy

Przy szybkim chłodzeniu rozkład nie następuje i przechłodzony krzemian trójwapniowy może istnieć w . stanie niestałej równowagi w temperaturze poniżej 1 250°e. Jego aktywność hydrauliczną można wyjaśnić właśnie brakiem równowagi termodynamicznej w normalnej temperaturze. Z tego powodu ważne jest szybkie chłodzenie klinkieru po jego wyjściu ze strefy najwyższej temperatury. Krzemian trójwapniowy rozpuszcza się w kwasach, ulega również działaniu wody, dając jatko wynik hydrolizy uwodnione krzemiany wapniowe i wodorotlenek wapniowy. Reakcja ta ma charakter egzotermiczny i jest jedną z głównych reakcji zachodzących przy twardnieniu cementu portlandzkiego. Krzemian trójwapniowy może zawierać nieduże ilości różnych tlenków (Fe20i; l, A1203, Ti02, MgO, MnO) bez zmiany swych własności optycznych i krystalograficznych. Ze względu na to przez długi czas istniały trudności ze zidentyfikowaniem tego związku, Na skalę przemysłową krzemian trójwapniowy powstaje jako składnik klinkieru w strefie spiekania w piecu w wyniku reakcji pomiędzy krzemianem dwuwapniowym a wolnym wapnem, przy czym część materiału wypalonego znajduje się w stanie stopionym, co stwarza dogodne warunki dla przebiegu tej reakcji. Synteza krzemianu trójwapniowego w warunkach laboratoryjnych należy do zadań trudnych, ponieważ związek ten powstaje na skutek reakcji w fazie stałej pomiędzy tlenkiem wapniowym a krzemionką w ograniczonym zakresie temperatury (1250 ,; -1 900oq, Gdy do prac laboratoryjnych potrzebna jest większa ilość (kilkaset gramów) czystego krzemianu trójwapniowego do badań własności fizykochemicznych tego związku, wówczas syntezę przeprowadza się przez kilkakrotne wypalenie dokładnie zmielonej mieszaniny 3CaC03 + + SiO~. [hasła pokrewne: program do elewacji, piec gazowy kondensacyjny, onesie allegro]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: onesie allegro piec gazowy kondensacyjny program do elewacji