mechanizacja robót ziemnych

W stosunku do robót wykonywanych ręcznie mechanizacja robót ziemnych daje poważne oszczędności zarówno w czasie, jak w kosztach. Np. koparka o średnich wymiarach może wykopać 200-240 w ciągu jednej zmiany, co równoważy pracę 60-80 kopaczy. Dla robót ziemnych w kanalizacji nie stosuje się -koparek o pojemności czerpaka powyżej 0,5 m. Praca innych maszyn, np. spycharek czołowych i koparek -chwytakowych (przy zasypywaniu wykopów), ubijaków pneumatycznych, spalinowych lub elektrycznych oraz żurawi do układania przewodów, pozwala na znaczne skrócenie czasu i obniżenie kosztów wykonywanych robót . W licznych przypadkach przewody kanalizacyjne są zakładane poniżej poziomu wody gruntowej. Wówczas poziom wody gruntowej należy obniżyć przez głębsze wykonanie środka wykopu i odprowadzenie wody do zagłębień, skąd jest wypompowywana, lub też, gdy wody jest mało, za pomocą wykonania wzdłuż wewnętrznego brzegu wykopu, w odległościach 8-20 m, szeregu studzienek o średnicy-o 100-150 mm większej od kosza ssawnego pompy; ze studzienek tych następnie wodę wypompowuje się. W pierwszym przypadku rowek do odprowadzania wody zapełnia się warstwą tłucznia lub żwiru, dzięki czemu powstaje drenaż. [więcej w: minimalny spadek dachu, olx praca chałupnicza, onesie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: minimalny spadek dachu olx praca chałupnicza onesie allegro