NATURALNY ROZKLAD CISNIENIA WE WNETRZU

NATURALNY ROZKŁAD CISNIENIA WE WNĘTRZU BUDYNKOW Wnętrze budynku jedynie podczas nielicznych dni w ciągu roku ma temperaturę jednakową z powietrzem zewnętrznym. Przeważnie w budynku jest cieplej, a rzadziej zimniej niż na zewnątrz. Często również temperatury poszczególnych pomieszczeń jednego budynku różnią się między sobą. Wskutek różnic temperatur powietrza występują również różnice ciśnień między poszczególnymi pomieszczeniami, względnie między pomieszczeniem i atmosferą zewnętrzną, ponieważ cieplejsze powietrze jest lżejsze od zimniejszego. W budynku powstaje zatem wymuszony rozkład ciśnień, który charakteryzuje się w głównych zarysach zmianą ciśnienia w kierunku pionowym. Inny rozkład ciśnień wytwarza się, jeśli budynek znajduje się pod działaniem wiatru, wtedy bowiem powstaje zmiana ciśnienia w kierunku poziomym. Rozkład ciśnienia w budynku, który ustala się w wyniku wspólnego oddziaływania temperatury i wiatru (wentylatory nie powinny przy tym działać) nazywamy rozkładem naturalnym. Podstawowymi zagadnieniami w związku z naturalnym rozkładem ciśnień jest po pierwsze – wymiana powietrza z zewnętrzną atmosferą, a więc wietrzenie we właściwym znaczeniu (będzie ono omówione dopiero w rozdz. wentylacja naturalna), po drugie -prądy powietrza wewnątrz budynku, które są często niepożądane i dlatego muszą być tłumione. W dużych kuchniach można wymienić również inne przykłady; powstaje niebezpieczeństwo, że przez otwarte drzwi i korytarze, przez windy kuchenne itp. zapach kuchenny będzie przedostawał się do po- mieszczeń dla gości. W innych budynkach, np. w szkołach i szpitalach, powstaje możliwość, że wysokie klatki schodowe będą zasysały powietrze z ubikacji do korytarzy. Przykłady te wskazują, że osiągnięcie dostatecz- nej wymiany powietrza jest jedynie częścią techniki wentylacji, nato- miast równie ważną dziedziną jest odgradzanie pomieszczeń i grup pomieszczeń, a więc przerywanie albo odprowadzanie w innym kierunku prądów powietrza znajdujących się wewnątrz budynku. Przede wszystkim architekt już przy rozmieszczaniu pomieszczeń musi orientować się we właściwym ukształtowaniu rozkładu ciśnień. Nie udaje się to jednak we wszystkich przypadkach; wówczas zachodzi ko- nieczność późniejszego wykonania pożądanego rozkładu ciśnień w bu- dynku za pomocą wentylatorów, albo innych środków. [więcej w:  olx miastko, elektroda ujemna, olx kartuzy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektroda ujemna olx kartuzy olx miastko