OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Często stosowane dawniej filtry tkaninowe używa się dziś jedynie wyjątkowo ze względu na duże zapotrzebowanie miejsca do ich ustawienia, względnie krótki czas użytkowania i opory przepływu szybko wzrastające wraz z zabrudzeniem. Zamiast filtrów tkaninowych używa się filtry metalowe, a w specjalnych przypadkach filtry komórkowe z tkanin specjalnych np. z wełny szklanej itp. W filtrach metalowych prowadzi się powietrze rozdzielone na wąskie strugi zmieniając wielokrotnie kierunki jego przepływu wzdłuż pokrytych olejem powierzchni metalowych. Olej, który wiąże kurz, nie powinien szybko wysychać ani krzepnąć. Potrzebne do filtrów wielkie powierzchnie metalowe tworzy się, używając pierścieni Raschiga, tkanin metalowych albo wielokrotnie nacinanych cienkich płytek blaszanych zebranych w wiązki. Pojedyncze elementy można łączyć w ściany filtrujące. Przy niewielkiej wysokości, która jest do dyspozycji, ustawia się płyty albo skrzynki filtrujące skośnie. W określonych odstępach czasu (w zależności od obciążenia, zawartości kurzu w powietrzu i czasu użytkowania urządzenia) filtry muszą być oczyszczane w specjalnym oleju albo w gorącej kąpieli sodowej. Konieczność oczyszczenia filtru w danym momencie można ustalić za pomocą pomiaru różnicy ciśnień. W wielkich urządzeniach wentylacyjnych można zaoszczędzić uciążliwych i brudnych prac przy czyszczeniu przez zastosowanie filtrów ruchomych. Utrzymuje się tu obieg taśmy filtrującej albo łańcucha bez końca z zawieszonymi skrzynkami filtrującymi, przy czym część filtru jest stale zanurzona w kąpieli olejowej, przez co powierzchnie metalowe czyszczą się, a równocześnie na nowo nawilżają. Napęd może odbywać się za pomocą silnika albo ręcznie. Przez zastosowanie powierzchni metalowych zwilżonych olejem można przy filtrowaniu uzyskać bardzo wysoki stopień czystości powietrza. W wykonaniach specjalnych jest możliwe obniżenie pozostałości pyłu do 0,1 mG/m3. Jak znaczna jest ta czystość, ocenić można na podstawie wyników pomiarów na zewnątrz. W dużych miastach zmierzono szczytową zawartość pyłu równą 5 mG/m3, natomiast w miejscowościach o specjalnie czystym powietrzu zawartość pyłu wynosi ok. 1 mG/m3. Podany wyżej stopień czystości 0,1 mG/ms jest również wymagany w licznych przemysłowych urządzeniach wentylacyjnych. W salach zebrań nie byłaby p0trzebna, z higienicznego punktu widzenia, większa czystość powietrza nawiewanego do sali niż ta, jaką wykazuje powietrze zewnętrzne uznane za czyste, Często jednak zapomina się, że czyszczenie powietrza nawiewanego jest konieczne nie ze względu na użycie go jako powietrza do oddychania, lecz w stopniu o wiele wyższym – dla uniknięcia zanieczyszczenia kanałów. Z tego względu wytyczne VDr zalecają utrzymanie zawartości pyłu w powietrzu nawiewanym poniżej 0,5 mG/ms. Wskutek tego czyszczenie sieci kanałów jest konieczne jedynie raz do roku. Wytyczne dla badania filtrów tego rodzaju są w przygotowaniu. [więcej w: olx gostyń, rosyjskie allegro, okna hs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna hs olx gostyń rosyjskie allegro