Odlaczenie sekcji na czas wstrzasania worków.

Worki każdej sekcji zawieszone są na lekkiej ramie stalowej, która jest okresowo wstrząsana przez specjalny mechanizm mimośrodowy. Wstrząsanie ma ma celu usuniecie z wewnętrznej powierzchni worków osiadającego na niej pyłu i strącenie go do leja, pod którym zmontowany jest rozładowywacz celkowy . Na okres wstrząsania , który trwa około 20 sekund, sekcja odłączana jest klapą od przewodu zbiorczego. Oznacza to, że w tym czasie sekcja nie wykonuje pracy odpylania. W niektórych instalacjach dla szybszego i dokładniejszego usunięcia pyłu z powierzchni tkaniny stosuje się dodatkowo przedmuchiwanie rękawów czystym powietrzem, przetłaczanym za pomocą oddzielnego wentylatora w kierunku przeciwnym do ruchu zapylonych gazów. Odłączenie sekcji na czas wstrząsania worków. Sam proces wstrząsania oraz ponowne włączenie jej do pracy są całkowicie zautomatyzowane. Filtry rękawowe mają bardzo dużą sprawność, dochodzącą -do 99010, i wytrącają z zapylonych gazów nie tylko grube, ale także najdrobniejsze ziarenka pyłu. Zdolność przepustowa tych filtrów wynosi 120 -:- 200 m 3 gazów na 1 1112 powierzchni tkaniny w ciągu godziny. [więcej w: bramy garażowe segmentowe hormann cennik, zaprawa ciepłochronna, przelicznik m2 na m3 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe segmentowe hormann cennik przelicznik m2 na m3 zaprawa ciepłochronna