Papierka obrotowa osiaga wydajnosc do 100 T zaworkowanego cementu

Papierka obrotowa osiąga wydajność do 100 T zaworkowanego cementu na godzinę przy prawie całkowicie zautomatyzowanym działaniu. Jej obsługę stanowi jeden pracownik, którego czynności sprowadzają się do nakładania worków na wentyle przesuwające się przed nim ruchem obrotowym. Gdy cement dostawia się na tereny dużych budów, stosuje się niekiedy transport cementu luzem w krytych wagonach kolejowych. Przed załadunkiem wagony muszą być dokładnie oczyszczone, f wszelkie szpary i otwory w podłodze i ścianach bocznych przykryte grubym papierem lub kartonem. Otwór drzwiowy do wysokości warstwy cementu W wagonie musi być zastawiony deskami obitymi kretonem. Załadunek cementu do krytych wagonów kolejowych może się odbywać różnymi sposobami. Transport cementu luzem zapewnia oszczędność papierowych opakowań, jednakże przy tym sposobie transportu powstają znaczne straty cementu. Mogą one dochodzić nawet do 15% ciężaru transportowanego w ten sposób cementu. Lepsze wyniki daje stosowany ostatnio coraz częściej przewóz cementu na tereny budowy w pojemnikach, czyli kontenerach. Kontenery mogą to być duże cysterny wagonowe lub samochodowe albo zbiorniki metalowe, zmontowane na platformach kolejowych, bądź też zbiorniki załadowywane i rozładowywane na platformy za pomocą dźwigów. Załadunek cementu do kontenerów może być wykonywany tymi samymi sposobami co załadunek luzem do wagonów kolejowych. Zastosowanie kontenerów przenośnych wymaga zainstalowania w cementowni odpowiednich urządzeń dźwigowych oraz przeprowadzenia odpowiednich adaptacji ramp i pakowni. [podobne: depaletyzatory, zwrot prowizji allegro, odmiana dyni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: depaletyzatory odmiana dyni zwrot prowizji allegro