Posts Tagged ‘fototapeta do kuchni’

POMIESZCZENIA DLA LUDZI

Tuesday, February 27th, 2018

Są to takie pomieszczenia, w których zanieczyszczenie powietrza jest wywołane głównie przez ludzi w nich przebywających. Najmniejsza ilość powietrza nawiewanego na godzinę przy wentylacji ciągłej wynika z liczby osób i z ilości potrzebnego powietrza zewnętrznego. Przy takich ilościach powietrza można stworzyć dobre warunki powietrzne w zagęszczonym pomieszczeniu. Parę wodną wydzielaną przez ludzi można zawsze odprowadzić, natomiast z trudem daje się odprowadzić wydzielane ciepło. Przy oddawaniu ciepła suchego 70 kcal/h i ilości powietrza nawiewanego równej 20 m na godzinę i na osobę, tzn. przy minimalnej normalnej ilości powietrza zewnętrznego, każdy metr sześcienny powietrza ma odprowadzić z pomieszczenia 3,5 kcal. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy różnica temperatur miedzy powietrzem pomieszczenia i powietrzem nawiewanym wynosi w przybliżeniu 12°C, co stanowi wartość, przy której nie daje się już uniknąć przeciągów. Jeśli więc trzeba koniecznie utrzymać założoną temperaturę, czego wymaga się przy stosowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, wtedy należy przyjąć ilość powietrza nawiewanego na godzinę większą od minimalnej. W takich przypadkach trzeba do pomieszczeń dla ludzi stosować bilans wg wzorów obliczeń dla pomieszczeń przemysłowych, przy czym różnica temperatur między powietrzem w pomieszczeniu i zimniejszym powietrzem nawiewanym ogranicza się w zależności od sposobu prowadzenia powietrza i od rodzaju zastosowanych otworów nawiewnych. W urządzeniach wentylacyjnych bez chłodzenia powietrza, nie można w lecie utrzymać założonej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Można jednak uniknąć w takich przypadkach bardzo wysokich temperatur w pomieszczeniu z wyjątkiem upalnych dni letnich, przyjmując większe ilości nawiewanego powietrza zewnętrznego. Jeśli sala jest wykorzystywana tylko przez kilka godzin dziennie, to pojemność cieplna ścian i stropu ma wyraźnie dodatni wpływ. Część ciepła oddawanego przez ludzi zostaje bowiem przejęta przez konstrukcje budowlane, co opóźnia wzrost temperatury powietrza w okresie zapełnienia pomieszczenia. Doświadczenie wykazuje, że w małych i średnich salach o grubych ścianach, można w tych warunkach przez kilka godzin utrzymać tempera turę powietrza w znośnych granicach, nawet przy niewielkich krotnościach wymiany powietrza. Wpływ pojemności cieplnej można dodatkowo zwiększyć, stosując intensywne wietrzenie podczas przerw w użytkowaniu, np. w nocy przez obniżenie temperatury przegród budowlanych. [podobne: białe meble, białe meble do salonu, fototapeta do kuchni ]

ZAKRES STOSOWANIA I WIETRZENIE ZA POMOCĄ KANAŁÓW WYWIEWNYCH

Sunday, February 25th, 2018

Wobec faktu, że kanały wentylacyjne nie działają idealnie, pozostaje pytanie dla jakich zagadnień wietrzenia należy je stosować. Dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia najlepiej przyjąć za podstawę pojęcia zadań wentylacji związanej w czasie i wentylacji nie związanej w czasie. Przykładem tego pierwszego rodzaju jest wentylacja widowni w kinie. Nie ma sensu, aby wymiana powietrza zachodziła dopiero podczas chłodnych godzin nocnych, ponieważ zadanie wentylacji związane jest z czasem przedstawień. Przykładem zadań nie związanych w czasie może być wentylacja składu na niezbyt wrażliwe towary. Wystarcza tu, aby umiar- kowana wymiana powietrza zachodziła podczas kilku godzin w ciągu dnia, ewentualnie także i w nocy; w pozostałym czasie można bez obaw zamknąć wentylację. W zasadzie kanały wywiewne można stosować jedynie dla zadań wentylacji nie związanej w czasie; szczególnie nie można w tym przypadku osiągnąć wymiany powietrza o oznaczonej krotności. Wobec tego w po- szczególnych przypadkach należy sprawdzać, czy można pogodzić się z tym ograniczeniem wietrzenia za pomocą kanałów. Charakterystycznym przykładem celowego zastosowania wietrzenia za pomocą kanałów jest wietrzenie kuchni, łazienek i pralni. Wymagana tu wymiana powietrza nie musi natychmiast usunąć parę powstającą podczas użytkowania pomieszczenia, ponieważ do tego byłyby za słabe wszystkie urządzenia wentylacyjne występujące w budownictwie mieszkaniowym. Wietrzenie to ma raczej usuwać w czasie przerw w użytkowaniu parę skroploną na ścianach, a więc prowadzić do uniknięcia zawilgocenia zaprawy ścian, względnie osiadania wyziewów kuchennych. Zadanie to wymaga czasu i nie może być spełnione przez krótkotrwałą, nawet silną, wymianę powietrza. Szczególnie dobrze działają kanały wywiewne w łazienkach usytuowanych wewnątrz domu. Nowsze pomiary wykazały, że nawet podczas lata należy liczyć się z pewną wymianą powietrza. Można przy tym nie wykonywać kanałów nawiewnych, ponieważ dopływ niepodgrzanego wstępnie powietrza prowadzi w zimie do powstawania przeciągów i niepożądanego ochłodzenia wietrzonego pomieszczenia. Jeśli położona we wnętrzu domu łazienka zawiera WC, wtedy wietrzenie za pomocą kanału wyciągowego stanowi jedynie środek pomocniczy, który może wystarczyć przy nie- wielkiej liczbie osób zamieszkujących; nie jest ono jednak żadnym decydującym rozwiązaniem wentylacji związanej w czasie. Typowe rozwiązanie wentylacji podano w normie DIN 180172), wyd. 1959. Do grupy urządzeń wentylacyjnych, w których stosuje się kanały, należą również urządzenia wietrzenia warsztatów i hal za pomocą wywietrzaków. Dla określenia skuteczności działania wywietrzaków należy zwrócić uwagę na podane powyżej rozważania. Dopóki temperatura wewnętrzna jest wyższa albo gdy wieje wiatr, dopóty kanały i nasady pracują zadowalająco, natomiast podczas bezwietrznych, ciepłych dni – zawodzą. Kanały wywiewne nie wystarczają zatem w pomieszczeniach warsztatowych, w których występuje stałe i silne zanieczyszczanie powietrza, dobrze jednak pracują w dużych pomieszczeniach, w których nie jest wymagana żadna określona wymiana powietrza. Dla uniknięcia zbyt silnej wymiany powietrza przy niskich tempera- turach zewnętrznych, należy zaopatrzyć kanały wywiewne w przepustnice nastawne. Powietrze napływa przez drzwi i okna z zasady bez podgrzewania wstępnego, wskutek czego w zimie występują łatwo przeciągi, zwłaszcza gdy powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia w pobliżu miejsc pracy. [podobne: białe meble, białe meble do salonu, fototapeta do kuchni ]