Posts Tagged ‘fototapety 3d’

“Stopień odpylenia”

Friday, February 23rd, 2018

Jako stopień odpylenia określa się stosunek strąconej ilości pyłu do całkowitej ilości pyłu w powietrzu przepływającym przez filtr. Wszystkie filtry praktycznie zatrzymują całkowicie duże cząsteczki pyłu, nie zatrzymują jednak cząstek o rzędzie wielkości od 1 IJ- do 10 IJ-, które przeważnie występują w powietrzu zewnętrznym. W skrajnych przypadkach trzeba zatem zawsze zapewnić odpowiednie stopnie dla poszczególnych frakcji ziaren. Urządzenia wentylacyjne do przygotowywania powietrza obiegowego wymagają szczególnej uwagi, ponieważ trzeba oprócz kurzu usunąć dym tytoniowy i zapachy. Dymu tytoniowego i zapachów nie można usunąć za pomocą filtrów zwilżanych olejem, częściowo jednak można zniszczyć je w zasłonach wodnych komory dysz. Strąca się przy tym pył z powietrza obiegowego. Urządzenia zraszające nie nadają się specjalnie do oczyszczania powietrza zewnętrznego, ponieważ cząstki o tłustej powierzchni, np. sadze, nie zwilżają się i dlatego nie są zatrzymywane przez zasłony wodne. Natomiast pył, który powstaje w wewnętrznych pomieszczeniach i ma być strącony przez urządzenia oczyszczające, jest pozbawiony tłuszczu i wypłukiwany przez krople wody. Proste urządzenia wentylacyjne jedynie wyjątkowo zaopatruje się dziś w oczyszczanie wodne, a mianowicie tylko wtedy, gdy równocześnie wymagane jest nawilżanie powietrza. Bardzo ważne jest zatem, aby część przypadającą na powietrze zewnętrzne przy wentylacji sal – bez oczyszczania wodnego – utrzymywać stale na poziomie minimalnych ilości powietrza równych 20 lub 30 m3/h .i na osobę tak, aby powietrze nawiewane było praktycznie pozbawione zapachu i dymu. Cała sieć kanałów, łącznie z drogami powietrza obiegowego, powinna być również zabezpieczona samoczynnie zamykającymi się klapami przed zanieczyszczeniem (w czasie przerw użytkowania) przez snujące się prądy powietrzne. Przy wysokich wymaganiach co do czystości powietrza, stosuje się coraz to częściej, przede wszystkim w przemysłowych urządzeniach klimatyzacyjnych o dużej wydajności, filtry elektrostatyczne. Przy przejściu powietrza przez pole elektryczne o wysokim napięciu (ok. 12000 V) cząstki pyłu ładują się ujemnie i osadzają się na dodatnich płytach elektrod. Koszty wykonania i użytkowania takich filtrów są znacznie wyższe od kosztów filtrów metalowych. Zaletą jest ich mały opór dla przepływu powietrza. [patrz też: fototapety 3d, fototapety do sypialni, meble corfu ]

Przesiewanie cementu jest niezbedne dla usuniecia z niego grudek

Friday, February 23rd, 2018

Przesiewanie cementu jest niezbędne dla usunięcia z niego grudek j odłamków mielników, które mogą uszkodzić delikatne mechanizmy pakowarki Ze zbiornika cement za pomocą zasilacza celkowego przeprowadzany jest w określonej ilości do komory przejściowej . W dolnej części tej komory znajduje się wirnik , wykonany z czterech pakietów sprężystych blach stalowych osadzonych na wałku wprawianym w szybki ruch obrotowy za pomocą bezpośrednio z nim sprzężonego silnika elektrycznego (n = 1 450 obr/min). Obracający się szybko wirnik wrzuca z dużą siłą cement do rury , na którą nałożony jest zamknięty worek papierowy. Worek nakłada się w ten sposób, że rura załadowcza wchodzi w wentyl papierowy umieszczony w jednym z rogów worka, Dolna część worka opiera ,się na tzw. siodle, które wraz z ruchomą ramą zawieszone jest na ramieniu wagi dziesiętnej . W chwili, kiedy ciężar worka z cementem osiągnie ustaloną wartość , siodło wraz z workiem i ramą, pokonawszy przeciwciężar wagi, opuści się, zwalniając przy tym zapadkę dźwigni, która samoczynnie odłącza wirnik i przerywa załadunek cementu do worka. Dźwignia połączona za pomocą drążka z mimośrodowym napędem uderza lekko w worek w czasie j ego napełniania, ubijając ładowany cement, wskutek czego polepsza się stopień napełnienia worka. Naładowany cementem worek zsuwa się z rury za pomocą ręcznie sterowanej dźwigni na przenośnik taśmowy, który transportuje worki na rampę załadowczą. [przypisy: fototapety 3d, fototapety do sypialni, meble corfu ]