Posts Tagged ‘meble biurowe Kraków’

Utrzymanie założonego składu powietrza

Tuesday, February 27th, 2018

Wielkość pomieszczenia odgrywa decydującą rolę przy zmianie stanu powietrza na początku procesu wentylacji okresowej. Podobnie jak w poprzednim przykładzie zakłada się obecność źródeł dwutlenku węgla w pomieszczeniu. W tym przypadku bilans wygląda następująco: ilość dwutlenku węgla dopływającego do pomieszczenia wraz z powietrzem nawiewanym plus ilość dwutlenku węgla dostarczanego przez znajdujące się w pomieszczeniu źródła dwutlenku węgla, minus dwutlenek węgla unoszony z powietrzem wywiewanym z pomieszczenia i minus zużycie dwutlenku węgla w ewentualnie znajdujących się w pomieszczeniu miejscach absorbcji musi się równać wzbogaceniu powietrza dwutlenkiem węgla. Przyjmując oznaczenia literowe: . z – czas, h, J – objętość pomieszczenia, m, otrzymuje się niżej podane zależności dla poszczególnych ilości dwutlenku. węgla. 1. Wraz z powietrzem nawiewanym do pomieszczenia przedostaje się w czasie dz ilość dwutlenku węgla równa V•kzw•ązm3 2. Źródła dwutlenku węgla dostarczają K• dz m 3. Powietrze wywiewane odprowadza z pomieszczenia ilość równą V• kw dzm3 Wprowadzono tu uproszczenie, że w całej sali panuje jednakowa koncentracja dwutlenku węgla, oraz że powietrze odprowadzane z sali ma taką samą zawartość dwutlenku węgla. Absorbcja dwutlenku węgla przez otaczające ściany i wyposażenie pomieszczenia jest tak mała, że można przyjąć ją równą zeru. 5. Z zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniu J. kw otrzymuje się przez różniczkowanie zmianę zawartości dwutelenku węgla równe . J•dkw Bilans ma postać następującą V• kzw dz + K• dz – V• kw dz – O = J dkw Całkowanie tego równania różniczkowego podano poniżej petitem. Zrobiono przy tym założenie, że koncentracja początkowa w powietrzu wewnętrznym równa jest lc. W zależności od postawionych zadań można teraz rozwiązać równanie względem kw lub z. [podobne: meble pokojowe, meble biurowe Kraków, meble skandynawskie ]

Tlenek magnezowy

Monday, February 19th, 2018

Tlenek magnezowy ulega działaniu wody, prz y hydratacj! powstaje wodorotlenek magnezowy [Mg(OHbl o J ciężarze właściwym 2,36. Następuje również w tym przypadku powiększenie objętości na skutek, różnicy ciężarów właściwych, podobnie jak przy hydratacji tlenku wapniowego. Hydratacja jednak tlenku magnezowego przebiega znacznie wolniej niż tlenku wapniowego. W betonach hydratacja MgO zawartego w cemencie może nastąpić po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach od chwili zrobienia wodą. Normy poszczególnych krajów ograniczają zawartość MgO w cementach do ilości nie przekraczającej 4,5 -7- 6%. Alkalia (K20 i NaO) występują zwykle we wszystkich klinkierach cementowych, przedostają się bowiem z popiołu paliwa j z surowców, zwłaszcza glin. Zawartość alkaliów w klinkierze zwykle nie przekracza 1 %, przy czym ilość tlenku potasowego (K20) jest znacznie większa niż tlenku sodowego (Na20). Tlenek potasowy występuje w klinkierze przeważnie jako składnik minerału K20 . 23CaO . 129i02. Minerał ten powstaje w czasie wypalania klinkieru jako wynik reakcji pomiędzy K20 •i 2CaO• Si02. Tlenek potasowy może występować w niedużej ilości w klinkierze związany z SOs jako siarczan potasowy (K2SO,l). Tlenek sodowy w warunkach wypalania klinkieru cementowego tworzy z CaO i Ab03 związek potrójny o wzorze Na20• 8CaO . 3Alz03. [przypisy: meble pokojowe, meble biurowe Kraków, meble skandynawskie ]