Posts Tagged ‘meble drewniane na zamówienie’

ROZKŁAD CIŚNIENIA POD WPŁYWEM WIATRU

Sunday, February 25th, 2018

Jeśli na dole są otwarte drzwi albo okna, wtedy rozkład ciśnień w klatce schodowej przesuwa się. W podobny sposób jak klatki schodowe działają szyby dźwigów i wy- ciągi do potraw, w teatrach wysoka scena, a w domach towarowych wysokie otwarte pomieszczenia przykryte świetlikami itp. Zjawisko to ma również znaczenie i przy ogrzewaniu, ponieważ może prowadzić w wysokich budynkach do zwiększonego zużycia ciepła na ogrzanie powietrza wnikającego w dolnych piętrach, a przez to do nierównomiernego ogrzania całego budynku. W wysokich budynkach należy zatem oddzielać klatki schodowe od sieni szczelnymi drzwiami i w żadnym przypadku nie należy ich silnie ogrzewać.
Jeśli budynek wystawiony jest na swobodne działanie wiatru, wtedy na nawietrznej stronie wytwarza się nadciśnienie albo spiętrzenie ciśnienia, które przy bardzo dużych frontowych ścianach budynku może wzrosnąć do pełnej wartości dynamicznego ciśnienia powietrza. Rozkład ciśnień z różnych stron budynku (na który z frontowej strony działa wiatr) może być bardzo różny w zależności od kształtu, wymiarów i przeszkód przepływu, znajdujących się w pobliżu. Podciśnienie ustalające się po stronie odwietrznej zwiększa między dwiema przeciwnymi ścianami budynku różnicę ciśnienia przyczyniającą się do przepływu powietrza. Czasem również w pomieszczeniach na stronie odwietrznej może występować nawet podciśnienie, które odwraca działanie kanałów powietrza wylotowego albo wywołuje zakłócenie ciągu miejscowych palenisk. Im większe są nieszczelności w ścianach zewnętrznych i działowych budynku, tym większe również ilości powietrza przepływają przy danych różnicach ciśnienia w poprzek przez budynek. Naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniach budynku wolnostojącego i przy źle zamykających się oknach i drzwiach może wskutek tego wzrosnąć wielokrotnie w stosunku do wielkości ustalonej przy pogodzie bezwietrznej. [więcej w: meble włoskie, meble drewniane na zamówienie, meble biurowe warszawa ]

SKUTECZNOŚĆ WIETRZENIA ZA POMOCĄ KANAŁÓW WYWIEWNYCH

Sunday, February 25th, 2018

Zgodnie z poprzednimi uwagami, wymiana powietrza przy zastosowaniu kanałów wywiewnych zachodzi tylko wtedy, gdy powietrze w kanale jest cieplejsze niż powietrze na zewnątrz. Podczas okresu ogrzewczego warunek ten jest z zasady spełniony. W porze przejściowej różnica temperatur, a przez to i działanie kanału zmniejsza się, a w czasie ciepłych pór roku nawet zupełnie ustaje, a nawet, podczas panowania wysokich temperatur na zewnątrz, może zajść przypadek, że przez kanał wywiewny powietrze dopływa z zewnątrz. Oddziaływanie wiatru może wpłynąć również szkodliwie na wydajność kanału wywiewnego w podobny sposób jak na kominy i paleniska. Dlatego też próbuje się rozmaitymi sposobami poprawić lub zabezpieczyć skuteczność wietrzenia za pomocą kanałów wywiewnych. Najprostsza możliwość poprawy działania kanałów polega na ogrzewaniu powietrza wywiewanego. Przy wyższych temperaturach powietrza zewnętrznego różnica temperatur, kanał -+ powietrze zewnętrzne, pozostaje wskutek tego dodatnia i zapewnia wymianę powietrza; jednak i tutaj nie da się uniknąć pewnych za- kłóceń ze względu na wiatr, ponieważ ogrzewanie powietrza wywiewanego ma określone granice ekonomiczne. Ogrzewanie powietrza opuszczającego już pomieszczenie wymaga stałego zużycia ciepła grzejnego zarówno w lecie, jak i w zimie. Zastosowanie tego środka jest zatem ograniczone do pewnych specjalnych przypadków – np. do ogrzewania wyciągów w laboratoriach chemicznych przez otwarte płomienie gazowe. Z drugiej strony trzeba sobie uprzytomnić, że prawidłowe i niezawodne we wszystkich okolicznościach wietrzenie wymaga zawsze pewnych kosztów eksploatacyjnych. Przez wbudowanie wywietrzaków, podobnie jak w nasadach kominowych, często również próbuje się wykorzystać siłę wiatru do zwiększenia siły ciągu kanału wentylacyjnego. W czasie wiatru takie nasady ssące – przy założeniu, że są prawidłowo skonstruowane – mogą rzeczywiście zwiększyć podciśnienie w kanale wywiewnym. Natomiast przy pogodzie bezwietrznej są one bezużyteczne, a nawet utrudniają jeszcze swobodny odpływ powietrza. Kanał wyciągowy zawodzi jednak najczęściej przy takiej pogodzie, która jest związana z ciszą, więc cały ten sposób ma wartość niewielką. Nasady wentylacyjne są tylko tam uzasadnione, gdzie muszą przychwycić miejscowe zakłócające prądy powietrzne, dlatego też należy je raczej poprawnie określać jako osłony od wiatru. Osłony te mają większe znaczenie jedynie w środkach komunikacyjnych (okręty, koleje itd.), ponieważ podczas jazdy można liczyć na jedno- znacznie określony pod względem siły i kierunku przepływ powietrza. [patrz też: meble włoskie, meble drewniane na zamówienie, meble biurowe warszawa ]