Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

CZERPANIE I PRZYGOTOWYWANIE POWIETRZA CZERPANIE POWIETRZA

Saturday, February 24th, 2018

Powietrze zewnętrzne należy czerpać w miejscu chronionym przed wiatrem, promieniowaniem słonecznym, kurzem, dymem i sadzami i dostarczać pionowymi, a nie poziomymi kanałami wlotowymi. Kanały są chronione przed wtargnięciem nieczystości o dużych wymiarach przez siatkę o niezbyt wielkich oczkach albo przez żaluzje. Celowe okazało się również stosowanie odcinających, szczelnie zamykanych klap w kanale powietrza zewnętrznego, tuż za miejscami pobierania powietrza. Klapy te powinny zapobiegać zabrudzeniu urządzenia przez prądy powietrza po- wstające podczas przerw w użytkowaniu. Dostarczanie czystego powietrza jest najprostsze, jeżeli w pobliżu budynku znajduje się ogród, skąd kanałem można pobierać powietrze. Najtrudniej jest rozwiązać to zadanie w centrum wielkiego miasta. Pobieranie powietrza od strony ulicy nie jest dopuszczalne. Czerpanie powietrza od strony podwórza, czy też w górnej części budynku – lub lepiej w połowie jego wysokości – można zalecać wówczas, gdy podwórka są duże i jeżeli powietrze nie zawiera zanieczyszczeń przemysłowych. Często pozostaje jedyna możliwość pobierania powietrza znad dachu. Powietrze wielkomiejskie na wysokości dachów jest jednak zanieczyszczone w zimie przez gazy spalinowe palenisk tak, że również i to rozwiązanie nie jest w pełni zadowalające. Sadze i unoszący się popiół dadzą się stosunkowo łatwo usunąć z powietrza przez filtrowanie, dlatego należy zwracać specjalną uwagę na możliwie wysokie i swobodne położenie otworu czerpni powietrza oraz na staranne oczyszczanie. [patrz też: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]

POJĘCIA, TERMINOLOGIA, OZNACZENIA

Saturday, February 24th, 2018

Dla takich pospolitych dziś terminów jak: powietrze świeże, powietrze. zużyte, powietrze obiegowe, powietrze zwrotne, powietrze dodatkowe, powietrze zmieszane i inne ustalono w wytycznych VDr Liiftungsregeln Rozpatrując to zagadnienie, z punktu widzenia wnętrza sali, całe per wietrze doprowadzane do niej określa się jako “powietrze nawiewane” i tak samo powietrze wypływające jako “powietrze wywiewane”.
Powietrze wywiewane Jeśli część powietrza wywiewanego doprowadza się znów do sali, wtedy część tę określa się jako “powietrze obiegowe”. Reszta powietrza uchodząca na zewnątrz nazywa się “zużytym powietrzem wywiewanym”. Część powietrza nawiewanego pobierana z zewnątrz od miejsca spotkania z powietrzem obiegowym, aż do wejścia do budynku, określa się jako “powietrze zewnętrzne”. Wszystkie nazwy są słuszne niezależnie od tego, w którym miejscu drogi powietrznej znajdują się wentylatory, filtry, nagrzewnice, chłodnice albo urządzenia do nawilżania. Jeśli plany urządzeń wentylacyjnych dla przejrzystości mają być przedstawione kolorowo, wtedy kanały należy oznaczać następująco. Powietrze przygotowane (powietrze nawiewane) Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane względnie zużyte powietrze wywiewane Powietrze obiegowe Aparaty kolor – czerwony – zielony – żółty – niebieski – szary Dla schematycznych rysunków rozmieszczenia urządzeń, schematów połączeń i urządzeń regulacyjnych okazało się, że i w urządzeniach wentylacyjnych celowe jest zastosowanie jednolitych symboli. [patrz też: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]