ROZKŁAD CISNIENIA WYWOŁANY DZIAŁANIEM ROZNIC TEMPERATUR

Dla ułatwienia zostaną najpierw rozpatrzone rozkłady ciśnień występujące w pomieszczeniu R, zamkniętym ze wszystkich stron w przypadku, gdy pomieszczenie zostało ogrzane do wyższej temperatury niż otaczające je powietrze. Oznaczamy przez t2 temperaturę zewnętrzną, a t1 temperaturę wewnętrzną, przy czym t1 > t2. Jeśli wyobrazimy sobie, że na środku wysokości pomieszczenia znajdują się otwory 0, wtedy w płaszczyźnie tej zachodzi wyrównanie ciśnień. Płaszczyzna EE nazywa się płaszczyzną wyrównania ciśnień (strefa neutralna); ciśnienie panujące tu oznacza się przez p (kG/m2). Jeśli rozpatruje się warstwę leżącą poniżej EE – np. s, wtedy okaże się, że we wnętrzu pomieszczenia ciśnienie zwiększyło się od P do Pl> przy czym Pl = P + h 11 W równaniu tym h oznacza pionowy odstęp między warstwą s a płaszczyzną wyrównania ciśnień EE wyrażony w m, y – ciężar właściwy powietrza (kG/m3) wewnątrz pomieszczenia o temperaturze h. Na zewnątrz pomieszczenia ciśnienie wzrosło od P do P2, przy czym P2 = P + h 12 gdzie jako 12 oznaczono ciężar właściwy powietrza zewnętrznego (kG/m3) przy temperaturze t2. Ponieważ tl > t2 a zatem 11 < 12 stąd P2>Pl czyli, że w warstwie s działa pewne nadciśnienie o kierunku z zewnątrz do środka pomieszczenia. Nadciśnienie to wzrasta wraz z oddaleniem rozpatrywanej warstwy w kierunku pionowym od płaszczyzny wyrównania ciśnień i największe jest przy podłodze pomieszczenia. Odwrotna sytuacja występuje powyżej płaszczyzny wyrównania tak, że istnieje tam zwiększające się w kierunku sufitu nadciśnienie od strony wewnętrznej do zewnętrznej. Jeśli otwory O umieści się nie w połowie wysokości ściany, ale w jej dolnej części, wtedy płaszczyzna wyrównania ciśnień przesuwa się do dołu. Sufit i cała górna część ściany znajduje się pod silnym wewnętrznym nadciśnieniem, zaś podłoga pod słabym podciśnieniem. Stosunki są odwrotne jeśli otwory O umieści się w górnej części ściany. W pomieszczeniu panuje wtedy podciśnienie. Jeśli połączenie z atmosferą (płaszczyzną wyrównawczą) umieści się jeszcze wyżej, a więc ponad pomieszczeniem, wtedy podciśnienie staje się jeszcze silniejsze. [patrz też: olx miastko, elektroda ujemna, olx kartuzy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektroda ujemna olx kartuzy olx miastko