Tlenek magnezowy

Tlenek magnezowy ulega działaniu wody, prz y hydratacj! powstaje wodorotlenek magnezowy [Mg(OHbl o J ciężarze właściwym 2,36. Następuje również w tym przypadku powiększenie objętości na skutek, różnicy ciężarów właściwych, podobnie jak przy hydratacji tlenku wapniowego. Hydratacja jednak tlenku magnezowego przebiega znacznie wolniej niż tlenku wapniowego. W betonach hydratacja MgO zawartego w cemencie może nastąpić po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach od chwili zrobienia wodą. Normy poszczególnych krajów ograniczają zawartość MgO w cementach do ilości nie przekraczającej 4,5 -7- 6%. Alkalia (K20 i NaO) występują zwykle we wszystkich klinkierach cementowych, przedostają się bowiem z popiołu paliwa j z surowców, zwłaszcza glin. Zawartość alkaliów w klinkierze zwykle nie przekracza 1 %, przy czym ilość tlenku potasowego (K20) jest znacznie większa niż tlenku sodowego (Na20). Tlenek potasowy występuje w klinkierze przeważnie jako składnik minerału K20 . 23CaO . 129i02. Minerał ten powstaje w czasie wypalania klinkieru jako wynik reakcji pomiędzy K20 •i 2CaO• Si02. Tlenek potasowy może występować w niedużej ilości w klinkierze związany z SOs jako siarczan potasowy (K2SO,l). Tlenek sodowy w warunkach wypalania klinkieru cementowego tworzy z CaO i Ab03 związek potrójny o wzorze Na20• 8CaO . 3Alz03. [przypisy: olx praca chałupnicza, minimalny spadek dachu, jak podłączyć lampę sufitową ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę sufitową minimalny spadek dachu olx praca chałupnicza