tlenek wapniowy

W czasie hydratacji wapna zwiększa się znaczone jego objętość, ponieważ wodorotlenek wapniowy ma ciężar właściwy mniejszy niż tlenek wapniowy. Ciężar właściwy krystalicznego Ca(OH)z wynosi 2,24. Na skutek wysokiej ,temperatury wypalania klinkieru znajdujące się w nim wolne wapno występuje przeważnie jako martwo palone. Tego rodzaju wapno raaguje z wodą trudniej, reakcja hydratacji następuje nie bezpośrednio po zetknięciu się wody z wapnem, lecz dopiero po pewnym czasie. W zaczynie cementowym więc hydratacja wapna od- bywa się nie w czasie wiązania cementu, kiedy masa jest jeszcze plastyczna, ale już po jej stwardnieniu. Wskutek wzrostu objętości powstają naprężenia, które powodują pęknięcie i zniszczenie betonu lub zaprawy. Wodorotlenek kwarcowy [Ca. (OH)2) występuje w klinkierze lub cemencie w niedużej ilości. Jest on ciałem bezbarwnym o ciężarze właściwym 2,23. W temperaturze 547°C rozkłada się na CaO i H20. Krystalizuje w układzie beksagonalnym jego kryształy mają przeważnie postać sześciokątnych płytek. [więcej w: olx gostyń, rosyjskie allegro, okna hs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna hs olx gostyń rosyjskie allegro