URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Uzyskanie niezawodnego wietrzenia pomieszczeń, przy wszystkich warunkach termicznych i wietrznych jest możliwe jedynie za pomocą wentylacji mechanicznej. Wentylacja mechaniczna pozwala w większych budynkach na dostarczenie do każdego pomieszczenia wymaganej ilości powietrza oraz na opanowanie rozkładu ciśnienia wewnątrz budynku. Jest możliwe wbudowanie pewnie pracujących urządzeń do przygotowywania powietrza, ponieważ rozporządza się dostatecznie wysokimi ciśnieniami; przy prowadzeniu i projektowaniu kanałów istnieje również o wiele większa swoboda niż przy projektowaniu wietrzenia grawitacyjnego. Oczyszczanie, nagrzewanie wstępne i tłoczenie powietrza wymaga jednak niemałego nakładu kosztów przy pracy urządzenia, przy czym już przy planowaniu urządzenia trzeba sobie jasno zdawać sprawę z jego wielkości. Budowanie urządzeń wentylacyjnych jest godne zalecenia, o ile w danym przypadku można uzasadnić ekonomiczność wydatków na użytkowanie łącznie z obsługą. Często spotyka się urządzenie wentylacyjne, które jest eksploatowane w ograniczonym zakresie albo nie pracuje w ogóle, co dowodzi, że nie pomyślano we właściwym czasie o powyższych warunkach. Rozsądniejsze byłoby wówczas zastosowanie prostszego urządzenia wentylacyjnego albo nawet wietrzenia pomocniczego, jakie opisano poprzednio.
DANE OGOLNE Urządzenia wentylacyjne wyposażone są zawsze w urządzenia do czyszczenia, podgrzewania i tłoczenia powietrza, a czasem także do chłodzenia i nawilżania. Temperaturę powietrza nawiewanego reguluje się ręcznie albo samoczynnie. O urządzeniach klimatyzacyjnych mówi się wtedy, jeżeli temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymuje się na określonym poziomie, w ramach spotykanych warunków użytkowania. Najważniejsze wymagania techniczne i higieniczne, jakie należy stawiać prawidłowym urządzeniom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym w pomieszczeniach dla ludzi, zawarto w wytycznych VDI-Liiftungsregen DIN 1946. Normę tę należy zawsze przyjmować jako podstawę przy projektowaniu urządzeń wentylacyjnych. [patrz też: allegro strefa okazji, allegro strefa okazji do salonu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro strefa okazji magazyny do wynajęcia w ofercie kraków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca