WENTYLACJA NATURALNA SAMOCZYNNA WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Pod pojęciem wentylacji samoczynnej pomieszczenia należy rozumieć każdą wymianę powietrza, która zachodzi również przy zamkniętych oknach i drzwiach na skutek nieszczelności w przegrodach pomieszczenia. Porowatość ścian odgrywa tu pośledniejszą rolę w porównaniu z nieszczelnościami okien i drzwi. Zgodnie z poprzednimi uwagami przy pogodzie bezwietrznej rozkład ciśnienia wewnątrz budynku, a czasem także różnica ciśnień względem zewnętrznej atmosfery, zależna jest tylko od różnic temperatury. Siły działające wskutek ruchu powietrza są tu odpowiednio małe. Jednakże zgodnie z doświadczeniem, w pomieszczeniach mieszkalnych i innych słabo zaludnionych pomieszczeniach, przy założeniu normalnego wykonania budowlanego i jednorazowym dłuższym wietrzeniu przez okna, najczęściej wymiana powietrza w chłodnych porach roku jest wystarczająca wskutek wentylacji samoczynnej. Ze wzrostem temperatury zewnętrznej zmniejsza się skuteczna różnica ciśnień, a przez to również samoczynna wentylacja pomieszczenia. W czasie ciepłej pory roku istnieje możliwość zwiększenia wymiany powietrza przez otwieranie okien, bez narażenia się na przeciągi. Podczas naporu wiatru wietrzenie poprzeczne budynku może nawet przy zamkniętych drzwiach i oknach przybrać czasem rozmiary, które przekraczają znacznie wymianę powietrza wymaganą z punktu widzenia higieny. Oddziaływanie podwyższonego przepływu poprzecznego odczuwa się szczególnie nieprzyjemnie w zimie, gdyż wtedy pomieszczenia wystawione na działanie wiatru nie są ogrzewane dostatecznie, a pomieszczenia od strony odwietrznej są przegrzewane – zawodzi więc centralna regulacja wydajności ogrzewania wodnego. Obserwuje się czasem, że ogrzewanie, wprawdzie przy silnym mrozie i przy braku wiatru, działa całkowicie prawidłowo, ale jest niewystarczające przy silnym wietrze, nawet jeśli temperatura zewnętrzna nie osiągnęła w ogóle specjalnie niskich wartości. Przyczyna tego leży najczęściej nie w niewystarczających rozmiarach ogrzewania albo w złym jego wykonaniu, lecz przede wszystkim w nieszczelnościach okien i raczej w złym budownictwie. Zaradzić temu można wobec tego jedynie przez środki budowlane. [hasła pokrewne: olx miastko, elektroda ujemna, olx kartuzy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektroda ujemna olx kartuzy olx miastko