Wodorotlenek wapniowy

Wodorotlenek wapniowy powstaje w klinkierze już po jego wyjściu z pieca na skutek hydratacji wolnego wapna pod wpływem wody użytej do skrapiania gorącego klinkieru lub pod wpływem wilgoci powietrza w czasie przechowywania klinkieru na składzie. Powstać on może również w cemencie, który jest dłużej przechowywany. Zawartość wodorotlenku wapniowego w cemencie w ilości nie przekraczającej ~ -7- SOJo nie wpływa ujemnie na własności cementu, a nawet polepsza urabialność sporządzonych z niego zapraw i betonów, zwiększając ich plastyczność. Większa natomiast ilość Ca(OH)2 w cemencie powoduje zmniejszanie się jego wytrzymałości . Tlenek magnezowy MgO znajduje się w klinkierze cementowym jako wolny tlenek, me związany innymi tlenkami na związki chemiczne. Występuje on ,w klinkierze w postaci kryształów periklazu oraz w niedużej ilości w roztworze stałym z glinianożelazianem czterowapniowym, a także w szkliwie klinkierowym. Periklaz jest minerałem bezbarwnym lub o barwie lekko brązowej (jeżeli zawiera nieduże ilości tlenku żełazowego), o ciężarze właściwym ~3,58; krystalizuje w układzie regularnym, kryształy mają kształt sześcianów. Wielkość kryształów periklazu zależy od szybkości chłodzenia klinkieru w wypadku szybkiego chłodzenia powstają kryształy drobniejsze, słabiej ukształtowana niż przy chłodzeniu wolnym. [patrz też: olx gostyń, rosyjskie allegro, okna hs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna hs olx gostyń rosyjskie allegro