Zwiazek ten znany jest w dwóch odmianach

Badania rentgenograficzne wykazały, że skład chemiczny tego związku odpowiada raczej wzorowi 12 CaO 7A120a. Związek ten znany jest w dwóch odmianach. Pierwsza odmiana trwała 10 punkcie topnienia 1 455°C i ciężarze właściwym 2,krystalizuje w układzie regularnym. Kryształy mają postać zaokrąglonych maren. Druga, nietrwała odmiana koloru jasnozielonego krystalizuje w układzie rombowym i tworzy włókniste skrupienia kryształów. Kryształy nietrwałej odmiany 5CciO . 3AhOa oglądane pod mikroskopem w spolaryzowanym świetle, dają zjawisko p l e o c h T o i z m u, tzn. w zależności od tego, w jakim kierunku przechodzi przez nie światło, wykazują różne zabarwienie: od niebieskiego i nieniebieskozielonego do oliwkowozielonego i jasnożółtego. Odmianę tę można niekiedy spotkać w klinkierze wypalanym w piecu rusztowym. Gliniano-żelazian czterowapniowy, zwany również braunmilerytem (4CaO AhOs . Fe~Os), jako jedyny spośród innych bezbarwnych lub jasnych składników klinkieru ma kolor ciemno-zielonawoszary i właśnie on nadaje cementowi charakterystyczny szary kolor. Braunmileryt topnieje w temperaturze 1 415°C, jego ciężar właściwy wynosi 3,77. Krystalizuje w układzie rombowym. Charakterystyczną jego cechą jest zdolność tworzenia stopów stałych z innymi związkami, zwłaszcza z glinianami i żelazianami wapniowymi. Ma on słabe własności hydrauliczne. [więcej w: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna