Rozkład ciśnień ściany zewnętrznej

Dopóki w pomieszczeniu istnieją jedynie otwory 0, a wszystkie ściany otaczające są szczelne, dopóty siły podciśnienia lub nadciśnienia nie mogą działać. W praktyce, pomieszczenia nasze pozbawione są wprawdzie otworów w płaszczyźnie wyrównania ciśnień, mają jednak niezliczone drobne otworki rozmieszczone prawie równomiernie pod płaszczyzną wyrównawczą, względnie nad nią (przepuszczalność murów), które pod względem swego oddziaływania można porównać z otworami w płaszczyźnie EE. Rozkład ciśnień ściany zewnętrznej AB na poszczególnych piętrach jest oczywiście zrozumiały na podstawie poprzednich rozważań. Podobny wykres odnosi się do drugiej ściany zewnętrznej CD. Należy tylko zwrócić uwagę, że linia skoś- na, która łączy profile ciśnienia jest bardziej stroma niż po stronie prawej, odpowiednio do mniejszej różnicy temperatur. Na ścianę wewnętrzną EF oddziaływają oba wpływy razem i wytwarzają rozkład ciśnień. Widać stąd, że w dolnej części klatki schodowej występuje silne podciśnienie nie tylko wobec zewnętrznej atmosfery, lecz także wobec pomieszczeń sąsiednich, natomiast w górnej części klatki schodowej panuje nadciśnienie. Liczbowo te różnice ciśnień są bardzo niewielkie. Z obliczeń dla pięciopiętrowej klatki schodowej przy temperaturze wewnętrznej równej +10 st. C i temperaturze zewnętrznej równej -10 st. C otrzymujemy podciśnienie na parterze równe ok. 1 mm H20. Zgodnie z doświadczeniem, ciśnienie takie wystarcza, aby wywołać w całym budynku znaczne przepływy powietrza. Jeśli na przykład na parterze znajduje się wielka kuchnia, wtedy jest pewne, że klatka schodowa będzie zasysać zapachy kuchenne i wtłaczać do przyległych na górnych piętrach. Pewnym środkiem zapobiegawczym może być jedynie wybudowanie w kuchni urządzenia wentylacyjnego, które w tym przypadku należy wykonać jako wentylację wywiewną. Zadaniem tej wentylacji jest nie tylko zaopatrywanie kuchni w czyste powietrze, ale w większym jeszcze stopniu wytwarzanie podciśnienia, większego niż podciśnienie panujące w dolnej części klatki schodowej. [przypisy: olx miastko, elektroda ujemna, olx kartuzy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektroda ujemna olx kartuzy olx miastko