Komory pylowe.

Komory pyłowe. Komory pyłowe są najstarszymi chyba urządzeniami odpylającymi, stosowanymi w przemyśle cementowym do wy- trącania pyłu z . gorących gazów wylotowych wychodzących z pieców obrotowych i z suszarń. Odznaczają się one niezmierną prostotą konstrukcji i bardzo niskim i kosztami eksploatacji. Zasada ich działania polega na gwałtownej zmianie szybkości przepływu gazów, które po wyjściu z pieca lub suszarni wprowadzane są do komory mającej przekrój kilkakrotnie większy od przekroju obsługiwanego przez lilią agregatu. Nagłe zwiększenie przekroju na drodze przepływu gazów powoduje równie nagle zmniejszenie się szybkości ich ruchu. Cząsteczki pyłu zawarte w gazach, tracąc wraz z nimi szybkość, zaczynają pod działaniem własnego ciężaru opadać na dno komory. Komory pyłowe budowane są jako murowane lub żelbetowe kanały, usytuowane bezpośrednio za piecem lub suszarnią. Wnętrze komory jest zazwyczaj wyłożona warstwą materiału ogniotrwałego, gdyż temperatura gazów wylotowych może dochodzić nawet do 1 OOO°c. Dno komory stanowi rząd lejów, w których gromadzi się pył wytrącony ze strumienia gazów. Z lejów tych pył odprowadzany jest okresowo za pomocą ustawionego pod nim przenośnika ślimakowego. Sprawność komory pyłowej może być obliczona ze wzoru W warunkach ruchowych sprawność komór pyłowych jest stosunkowo nieduża i może się wahać w szerokich granicach 10 –:- 70010. Komora mogąca całkowicie oczyścić gazy z pyłu musiały być bardzo długa. Budowanie takich dużych komór jest nie wskazane ze względów ekonomicznych. W nowoczesnych cementowniach buduje się zazwyczaj tylko krótkie komory pyłowe, które wykonują wstępny etap odpylania. Drugi etap realizowany jest w bateriach cyklonów lub w filtrach elektrostatycznych. [hasła pokrewne: olx gostyń, rosyjskie allegro, okna hs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna hs olx gostyń rosyjskie allegro