ODPYLANIE GAZÓW W PRZEMYSLE CEMENTOWYM

. ODPYLANIE GAZÓW W PRZEMYSLE CEMENTOWYM Uwagi ogólne. Ruch drobno sproszkowanych i wysuszonych materiałów zawsze jest połączony z wytwarzaniem się dużych ilości pyłu. Jak wynika z opisu procesu produkcji cementu zamieszczonego w poprzednich rozdziałach, z ruchem takim spotykamy się niemal we wszystkich oddziałach produkcyjnych cementowni. Podstawowymi źródłami powstawanie pyłu są: suszarnie obrotowe do suszenia surowców przy suchej metodzie produkcji, młyny do suchego przemiału surowców, cementu i węgla, suszarnie obrotowe do suszenia węgla i żużla granulowanego, piece obrotowe (szczególnie przy suchej metodzie produkcji}, pakowarki cementu oraz wszelkiego rodzaju mechaniczne urządzenia przenośnikowe, jak przenośniki ślimakowe, taśmowe, kubełkowe, wstrząsowe, skrobakowe itp . Walka z zapyleniem w cementowniach jest problemem o podłożu nie tylko techniczno-ekonomicznym, lecz również, a nawet przede wszystkim – socjalnym. Pył powstający bowiem w każdym niemal oddziale produkcyjnym cementowni oddziałuje szkodliwie na zdrowie załogi zakładu oraz na zdrowie mieszkańców okolicznych osiedli. Poza tym pył węglowy . stwarza dodatkowo niebezpieczeństwo pożarów i eksplozji. Duże ilości pyłu wydzielającego się z agregatów produkcyjnych i urządzeń przenośnikowych powodują powstawanie znacznych nieraz strat surowców, paliwa i gotowego cementu, co nie pozostaje bez wpływu na ekonomikę produkcji, Wreszcie pył działa bardzo szkodliwie na wszelkiego rodzaju ruchome i trące Się wzajemnie elementy maszyn i mechanizmów, jak łożyska, przeguby, tłoki, prowadnice, łańcuchy itp. , oraz na urządzenia i aparaturę elektryczną. Zwalczanie pyłu w pomieszczeniach i halach produkcyjnych prowadzone jest dwoma sposobami: a) przez hermetyzację obudowy maszyn produkcyjnych i przenośników, b) przez odsysanie z miejsc, w których wydziela się pył, powietrza lub gazów odpylanych następnie w specjalnych urządzeniach. Pył uchodzący do atmosfery przez kominy agregatów cieplnych. zwalcza się, przeprowadzając gazy kominowe przez specjalnie do tego celu budowane instalacje odpylające, przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze. Spośród wielu różnorodnych urządzeń odpylających omówimy tutaj cyklony, komory pyłowe, odpylacze rękawowe i filtry elektrostatyczne, które to urządzenia spotykane są najczęściej w cementowniach. [patrz też: depaletyzatory, zwrot prowizji allegro, odmiana dyni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: depaletyzatory odmiana dyni zwrot prowizji allegro