Pakowarki

Ponieważ podczas pracy pakowarki wydzielają się dość znaczne ilości ,pyłu szkodliwego dla zdrowia obsługi, całe urządzenie powinno być starannie odpylone za pomocą ssawek połączonych z filtrami workowymi. Pakowarki ustawione są w pomieszczeniu zwanym pakownią, mieszczącym się w bezpośrednim pobliżu silosów cementu, Liczbę i wydajność pakowarek należy dobierać w taki sposób, żeby całodzienna produkcja całego oddziału młynów cementowych mogła być zaworkowana w ciągu jednej ośmiogodzinnej zmiany. Przy pakowaniu powinno być specjalne pomieszczenie do magazynowanie worków papierowych. Załadunek cementu do krytych wagonów kolejowych odbywa się albo za pomocą układu ruchomych przenośników taśmowych, wprowadzanych przez drzwi do wagonów, albo za pomocą dwukołowych wózków ręcznych. W pierwszym wypadku praca personelu pakowni ogranicza się do odbierania worków z przenośników i układania ich wewnątrz wagonu w stosy odpowiedniej wysokości. W drugim wypadku proces załadunku jest bardziej pracochłonny, gdyż z przenośnika ustawionego pod ,pakowarką personel pakowni musi odbierać worki na wózki i następnie dowozić je do wagonów na odległość wynoszącą nieraz kilkadziesiąt metrów. Od lat kilku w dużych cementowniach wprowadza się nowy typ wysoko-sprawnej pakowarki cementu. Jest to pakowarka obrotowa dwunastowentylowa typu Flux, produkcji duńskiej wytwórni maszyn cementowych F. L. Smidth w Kopenhadze. [patrz też: depaletyzatory, zwrot prowizji allegro, odmiana dyni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: depaletyzatory odmiana dyni zwrot prowizji allegro