PODZIAŁ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, PODCIŚNIENIE I NADCIŚNIENIE

Do urządzeń wentylacyjnych nie można zaliczyć wentylacji wywiewnej, w której ani nie filtruje się, ani nie podgrzewa wstępnie dopływającego powietrza, a więc np. wentylacji za pomocą kanałów wywiewnych, nasad dachowych albo wywietrzaków wbudowanych w ścianę pomieszczenia. Wentylacje takie są środkiem pomocniczym, które nawet w pewnych warunkach pracują prawidłowo, np. jeśli wymagana jest wymiana powietrza jedynie w miesiącach letnich (hale wystawowe, hale przemysłowe), albo jeśli przetłaczane ilości powietrza są niewielkie w stosunku do przestrzeni powietrznej całości budynku tak, że nie ma przeciągu (wietrze- nie położonych wewnątrz toalet w budynkach mieszkalnych i w hotelach). Przy wentylacji nawiewnej z zasady wtłacza się do pomieszczeń powietrze podgrzane i przefiltrowane. Wentylację taką zalicza się do pojęcia urządzeń wentylacyjnych, szczególnie zaś wtedy, gdy droga powietrza przez wietrzone pokoje jest narzucona przez odpowiednie rozmieszczenia otworów nawiewnych i wywiewnych. Najczęściej urządzenia wentylacyjne wyposażone są w wentylatory powietrza .nawiewanego i wywiewanego (pełna wentylacja mechaniczna). W zależności od tego, czy przyjęto większą ilość powietrza nawiewanego, czy też wywiewanego, stwarza się w pomieszczeniu wentylowanym nadciśnienie lub podciśnienie względem atmosfery zewnętrznej, ewentualnie również względem pomieszczeń sąsiednich. W większych budynkach po- wietrze nawiewane jest czasem przygotowywane centralnie, ale jest ono wywiewane oddzielnie przez miejscowe wentylatory wywiewne z pojedynczych pomieszczeń (albo z grup pomieszczeń). Można wskutek tego osiągnąć dowolny (ze względów użytkowych albo higienicznych) rozkład ciśnienia wewnątrz budynku, co może być np. konieczne ze względu na uniknięcie przenoszenia się zapachów albo hałasów. W ten sposób w kuchniach, pomieszczeniach restauracyjnych, ubikacjach i pozostałych pomieszczeniach z silnym zanieczyszczeniem powietrza stosuje się większe wentylatory wywiewne. Powstaje wtedy podciśnienie i powietrze z pomieszczeń sąsiednich przepływa przez naturalne nieszczelności drzwi albo przez celowo zastosowane otwory nawiewne, natomiast nie wypływa z tych pomieszczeń. We wszystkich innych przypadkach stosuje się raczej utrzymywanie niewielkiego nadciśnienia w pomieszczeniach wentylowanych, aby uniknąć przeciągów wywołanych wskutek przedostającego się powietrza z zewnątrz albo z klatek schodowych, korytarzy itd. W przypadku pełnej wentylacji mechanicznej, wysokość ciśnienia potrzebna do pokonania oporów przepływu całego urządzenia dzieli się na dwa wentylatory. Wentylatory mogą wskutek tego pracować ze zmniejszoną prędkością obwodową, przez co zmniejsza się również w znacznym stopniu hałas. W zależności od sposobu działania rozróżnia się urządzenie z powie- trzem zewnętrznym i z powietrzem recyrkulacyjnym. W pierwszym przypadku całkowitą ilość powietrza nawiewanego pobiera się z zewnątrz, w drugim zaś – część powietrza z pomieszczenia odprowadza się do centrali i po przygotowaniu doprowadza się znów do pomieszczenia. Jedynie względy ekonomiczne zmuszają do pracy z powietrzem obiegowym, które nie jest pożądane ze względów higienicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi. Urządzenia do wstępnego podgrzewania i chłodzenia powietrza nie muszą być w tym przypadku obliczone na występujące rzadko ekstremalne wartości temperatury zewnętrznej, lecz trzeba je obliczyć na temperatury mieszania części powietrza zewnętrznego i obiegowego. Równocześnie zmniejszają się znacznie koszty działania urządzenia. [przypisy: allegro strefa okazji, allegro strefa okazji do salonu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro strefa okazji magazyny do wynajęcia w ofercie kraków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca