POJĘCIA: ILOŚĆ WYMIENIANEGO POWIETRZA I KROTNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA

Dla ujęcia liczbowego natężenia procesu wietrzenia podaje się albo ilość wymienianego powietrza, albo krotność wymiany powietrza. Pod pierwszym pojęciem należy rozumieć ilość powietrza w m3 doprowadzoną na godzinę. Oblicza się ją wg sposobu podanego wyżej. Krotność wymiany powietrza określa, jak często w czasie godziny zostaje odnowione powietrze w pomieszczeniu. W praktyce, często punktem wyjściowym jest krotność wymiany powietrza, przy czym określa się, że konieczne jest dwu- trzy lub pięciokrotne odnowienie powietrza w pomieszczeniu. Sposób ten ma tę wadę, że nie jest pewny nawet przy dużym osobistym doświadczeniu, oraz że zawodzi w nowych i nietypowych przypadkach. Z drugiej strony należy dodać, że przeprowadzenie obliczeń i wykonanie bilansu może również napotykać na znaczne trudności, ponieważ jeszcze dziś istnieje niepewność, jakie wartości należy podstawić na wydajność K źródeł zanieczyszczenia powietrza (np. przy oddawaniu pary przez ogrzewane kąpiele kwaśne) oraz jakie wartości należy przyjąć w obliczeniu na dopuszczalne wzbogacenie w składniki szkodliwe (kw – kzw) powietrza w pomieszczeniu. Pomimo to, w nowych zagadnieniach określenie ilości powietrza dopływowego za pomocą bilansu z oszacowaniem wartości K i kw jest bardziej godne zaufania niż swobodne szacowanie krotności wymiany powietrza. Przy opracowywaniu projektu wentylacji należy dlatego zawsze wychodzić z ilości wymienianego powietrza. Dopiero z ilości powietrza i wielkości pomieszczenia trzeba obliczyć krotność wymiany powietrza. Krotność wymiany powietrza jest mianowicie miernikiem trudności urzeczywistnienia poprawnej wentylacji, szczególnie pod względem unikania przeciągów .Już wymiana powietrza od ośmio- do dwunastokrotnej wymaga znacznych umiejętności przy projektowaniu i stałej uwagi personelu obsługującego. Zbyt wysoka krotność wymiany powietrza może świadczyć o tym, że pomieszczenie jest małe. [patrz też: olx miastko, elektroda ujemna, olx kartuzy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektroda ujemna olx kartuzy olx miastko