POJĘCIA, TERMINOLOGIA, OZNACZENIA

Dla takich pospolitych dziś terminów jak: powietrze świeże, powietrze. zużyte, powietrze obiegowe, powietrze zwrotne, powietrze dodatkowe, powietrze zmieszane i inne ustalono w wytycznych VDr Liiftungsregeln Rozpatrując to zagadnienie, z punktu widzenia wnętrza sali, całe per wietrze doprowadzane do niej określa się jako powietrze nawiewane i tak samo powietrze wypływające jako powietrze wywiewane.
Powietrze wywiewane Jeśli część powietrza wywiewanego doprowadza się znów do sali, wtedy część tę określa się jako powietrze obiegowe. Reszta powietrza uchodząca na zewnątrz nazywa się zużytym powietrzem wywiewanym. Część powietrza nawiewanego pobierana z zewnątrz od miejsca spotkania z powietrzem obiegowym, aż do wejścia do budynku, określa się jako powietrze zewnętrzne. Wszystkie nazwy są słuszne niezależnie od tego, w którym miejscu drogi powietrznej znajdują się wentylatory, filtry, nagrzewnice, chłodnice albo urządzenia do nawilżania. Jeśli plany urządzeń wentylacyjnych dla przejrzystości mają być przedstawione kolorowo, wtedy kanały należy oznaczać następująco. Powietrze przygotowane (powietrze nawiewane) Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane względnie zużyte powietrze wywiewane Powietrze obiegowe Aparaty kolor – czerwony – zielony – żółty – niebieski – szary Dla schematycznych rysunków rozmieszczenia urządzeń, schematów połączeń i urządzeń regulacyjnych okazało się, że i w urządzeniach wentylacyjnych celowe jest zastosowanie jednolitych symboli. [patrz też: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna