POMIESZCZENIA DLA LUDZI

Są to takie pomieszczenia, w których zanieczyszczenie powietrza jest wywołane głównie przez ludzi w nich przebywających. Najmniejsza ilość powietrza nawiewanego na godzinę przy wentylacji ciągłej wynika z liczby osób i z ilości potrzebnego powietrza zewnętrznego. Przy takich ilościach powietrza można stworzyć dobre warunki powietrzne w zagęszczonym pomieszczeniu. Parę wodną wydzielaną przez ludzi można zawsze odprowadzić, natomiast z trudem daje się odprowadzić wydzielane ciepło. Przy oddawaniu ciepła suchego 70 kcal/h i ilości powietrza nawiewanego równej 20 m na godzinę i na osobę, tzn. przy minimalnej normalnej ilości powietrza zewnętrznego, każdy metr sześcienny powietrza ma odprowadzić z pomieszczenia 3,5 kcal. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy różnica temperatur miedzy powietrzem pomieszczenia i powietrzem nawiewanym wynosi w przybliżeniu 12°C, co stanowi wartość, przy której nie daje się już uniknąć przeciągów. Jeśli więc trzeba koniecznie utrzymać założoną temperaturę, czego wymaga się przy stosowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, wtedy należy przyjąć ilość powietrza nawiewanego na godzinę większą od minimalnej. W takich przypadkach trzeba do pomieszczeń dla ludzi stosować bilans wg wzorów obliczeń dla pomieszczeń przemysłowych, przy czym różnica temperatur między powietrzem w pomieszczeniu i zimniejszym powietrzem nawiewanym ogranicza się w zależności od sposobu prowadzenia powietrza i od rodzaju zastosowanych otworów nawiewnych. W urządzeniach wentylacyjnych bez chłodzenia powietrza, nie można w lecie utrzymać założonej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Można jednak uniknąć w takich przypadkach bardzo wysokich temperatur w pomieszczeniu z wyjątkiem upalnych dni letnich, przyjmując większe ilości nawiewanego powietrza zewnętrznego. Jeśli sala jest wykorzystywana tylko przez kilka godzin dziennie, to pojemność cieplna ścian i stropu ma wyraźnie dodatni wpływ. Część ciepła oddawanego przez ludzi zostaje bowiem przejęta przez konstrukcje budowlane, co opóźnia wzrost temperatury powietrza w okresie zapełnienia pomieszczenia. Doświadczenie wykazuje, że w małych i średnich salach o grubych ścianach, można w tych warunkach przez kilka godzin utrzymać tempera turę powietrza w znośnych granicach, nawet przy niewielkich krotnościach wymiany powietrza. Wpływ pojemności cieplnej można dodatkowo zwiększyć, stosując intensywne wietrzenie podczas przerw w użytkowaniu, np. w nocy przez obniżenie temperatury przegród budowlanych. [podobne: allegro strefa okazji, allegro strefa okazji do salonu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro strefa okazji magazyny do wynajęcia w ofercie kraków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca