Rury o malej srednicy moga byc uszczelniane po dwie na górze

Rury o małej średnicy mogą być uszczelniane po dwie na górze, a następnie opuszczone na dno. Na dno wykopu najlepiej jest opuszczać rury za pomocą haków. Układanie i łączenie rur musi być staranne, aby kierunek, spadek i poziom każdej rury były zgodne z zaprojektowanymi i aby była zapewniona szczelność styków. Ponieważ mogą zachodzić drobne różnice w wymiarach średnicy i grubości ścianek poszczególnych rur, przeto zniwelować należy nie wierzch rury, lecz jej spód. Do tego celu używa się łat oraz krzyży niwelacyjnych. Układanie rur rozpoczyna się od dolnej studzienki złazowej lub od wylotu, kierując kielichy ku górze. Bosy koniec rur okręca się dwa razy konopnym sznurem osmołowanym i wprowadza się do kielicha, a następnie ubija stalowym ubijakiem o odpowiednio dobranym kształcie. Po ubiciu sznura sprawdza się krzyżem niwelacyjnym położenie rury, przy czym dopuszczalne jest obniżanie, ci nie podnoszenie końca rury. Następnie dobija się sznur ponownie i uszczelnia się styk, zalewając zaprawą cementową lub asfaltem. [więcej w: jak podłączyć lampę, olx gostyń, olx miastko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę olx gostyń olx miastko