SKUTECZNOŚĆ WIETRZENIA ZA POMOCĄ KANAŁÓW WYWIEWNYCH

Zgodnie z poprzednimi uwagami, wymiana powietrza przy zastosowaniu kanałów wywiewnych zachodzi tylko wtedy, gdy powietrze w kanale jest cieplejsze niż powietrze na zewnątrz. Podczas okresu ogrzewczego warunek ten jest z zasady spełniony. W porze przejściowej różnica temperatur, a przez to i działanie kanału zmniejsza się, a w czasie ciepłych pór roku nawet zupełnie ustaje, a nawet, podczas panowania wysokich temperatur na zewnątrz, może zajść przypadek, że przez kanał wywiewny powietrze dopływa z zewnątrz. Oddziaływanie wiatru może wpłynąć również szkodliwie na wydajność kanału wywiewnego w podobny sposób jak na kominy i paleniska. Dlatego też próbuje się rozmaitymi sposobami poprawić lub zabezpieczyć skuteczność wietrzenia za pomocą kanałów wywiewnych. Najprostsza możliwość poprawy działania kanałów polega na ogrzewaniu powietrza wywiewanego. Przy wyższych temperaturach powietrza zewnętrznego różnica temperatur, kanał -+ powietrze zewnętrzne, pozostaje wskutek tego dodatnia i zapewnia wymianę powietrza; jednak i tutaj nie da się uniknąć pewnych za- kłóceń ze względu na wiatr, ponieważ ogrzewanie powietrza wywiewanego ma określone granice ekonomiczne. Ogrzewanie powietrza opuszczającego już pomieszczenie wymaga stałego zużycia ciepła grzejnego zarówno w lecie, jak i w zimie. Zastosowanie tego środka jest zatem ograniczone do pewnych specjalnych przypadków – np. do ogrzewania wyciągów w laboratoriach chemicznych przez otwarte płomienie gazowe. Z drugiej strony trzeba sobie uprzytomnić, że prawidłowe i niezawodne we wszystkich okolicznościach wietrzenie wymaga zawsze pewnych kosztów eksploatacyjnych. Przez wbudowanie wywietrzaków, podobnie jak w nasadach kominowych, często również próbuje się wykorzystać siłę wiatru do zwiększenia siły ciągu kanału wentylacyjnego. W czasie wiatru takie nasady ssące – przy założeniu, że są prawidłowo skonstruowane – mogą rzeczywiście zwiększyć podciśnienie w kanale wywiewnym. Natomiast przy pogodzie bezwietrznej są one bezużyteczne, a nawet utrudniają jeszcze swobodny odpływ powietrza. Kanał wyciągowy zawodzi jednak najczęściej przy takiej pogodzie, która jest związana z ciszą, więc cały ten sposób ma wartość niewielką. Nasady wentylacyjne są tylko tam uzasadnione, gdzie muszą przychwycić miejscowe zakłócające prądy powietrzne, dlatego też należy je raczej poprawnie określać jako osłony od wiatru. Osłony te mają większe znaczenie jedynie w środkach komunikacyjnych (okręty, koleje itd.), ponieważ podczas jazdy można liczyć na jedno- znacznie określony pod względem siły i kierunku przepływ powietrza. [patrz też: olx gostyń, rosyjskie allegro, okna hs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna hs olx gostyń rosyjskie allegro