Sposoby okreslania skladu mineralnego klinkieru i cementu.

Sposoby określania składu mineralnego klinkieru i cementu. W celu określenia składu mineralnego klinkieru stosuje się obecnie bezpośrednią metodę badań mikroskopowych lub pośrednią, polegającą na obliczeniu składu mineralnego na podstawie analizy chemicznej klinkieru lub cementu. Badania mikroskopowe można przeprowadzać ma szlifach cienkich (20 -7- 30I-l) w przechodzącym świetle zwykłym lub spolaryzowanym, albo na szlifach jednostronnych w świetle odbitym. Obserwując szlify cienkie w świetle zwykłym lub spolaryzowanym, identyfikuje się minerały klinkierowe na podstawie danych optycznych. jak współczynniki załamania, dwójłomność, osi optycznych lub znak optyczny. Wadą tej metody jest nakrywanie się drobnych zdam minerałów nawet w cienkich szlifach, co znacznie utrudnia badania. Gdy się obserwuje szlify jednostronne tzw. zgłady, światło odbija się od górnej polerowanej powierzchni szlifu, kontury poszczególnych minerałów występują więc wyraźnie. Często przy tego rodzaju badaniach stosuje się trawienie i barwienie odczynnikami działającymi selektywnie na oddzielne minerały. Do wytrawiania zgładów używa się wodnych lub alkoholowych roztworów kwasów (fluowodorowego, solnego, azotowego, octowego), boraksu, wodorotlenku sodowego i potasowego, wodnego roztworu alkoholu, a nawet czystej wody destylowanej. Badania te umożliwiają przybliżone określenie ich ilości. Makroskopowo można również dokradnie i ilościowo określić skład mineralny klinkieru używając dodatkowego urządzenia integracyjnego. Badania mikroskopowe ułatwiają w dużej mierze stosowanie fotografii mikroskopowej, za pomocą której można na kliszy fotograficznej utrwalać obrazy oglądane pod mikroskopem. Fotografie szlifów klinkieru cementowego. Obraz cienkiego szlifu klinkieru, powiększonego 235-krotnie, oglądanego w świetle przechodzącym. Na zdjęciu widać wyraźnie pryzmatyczne kryształy krze- mianu trójwapniowego. [patrz też: olx praca chałupnicza, minimalny spadek dachu, jak podłączyć lampę sufitową ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę sufitową minimalny spadek dachu olx praca chałupnicza