Ujemny biegun pradu stalego

Ujemny biegun prądu stałego o wysokim napięciu połączony jest z elektrodą drutową . Natomiast zarówno biegun dodatni, jak a dodatnie elektroda są uziemione. Zanieczyszczone gazy wprowadzane są do wnętrza rurowej elektrody przez otwór wlotowy , a oczyszczone gazy uchodzą . przez otwór wylotowy . Wytrącony z gazów pył gromadzi się w leju . Aby nie dopuścić do gromadzenia się większych ilości pyłu na elektrodzie dodatniej, specjalny system młotków (nie uwidocznionych na rysunku) opukuje w regularnych odstępach czasu ścianki tej elektrody, powodując odpadania od miej osiadających wciąż nowych warstw pyłu. Filtr elektrostatyczny typu rurowego Zewnętrzny widok filtru elektrostatycznego z elektrodami rurowymi, które dla lepszego wykorzystania przestrzeni roboczej mają przekrój nie kołowy, lecz sześciokątny. Dla zapewnienia ciągłości ruchu filtry elektrostatyczne budowane są niekiedy ,z dwiema równoległymi komorami, z których jedna jest czynna, a druga stanowi rezerwę. Czasem w fazie bardzo dużego zapylenie gazów stosuje się dwustopniowe ich odpylanie w szeregowo połączonych komorach filtru elektrosta tycznego. [patrz też: wiązanie cementu, zaprawa ciepłochronna, jak podłączyć lampę
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę wiązanie cementu zaprawa ciepłochronna