Utrzymanie założonego składu powietrza

Wielkość pomieszczenia odgrywa decydującą rolę przy zmianie stanu powietrza na początku procesu wentylacji okresowej. Podobnie jak w poprzednim przykładzie zakłada się obecność źródeł dwutlenku węgla w pomieszczeniu. W tym przypadku bilans wygląda następująco: ilość dwutlenku węgla dopływającego do pomieszczenia wraz z powietrzem nawiewanym plus ilość dwutlenku węgla dostarczanego przez znajdujące się w pomieszczeniu źródła dwutlenku węgla, minus dwutlenek węgla unoszony z powietrzem wywiewanym z pomieszczenia i minus zużycie dwutlenku węgla w ewentualnie znajdujących się w pomieszczeniu miejscach absorbcji musi się równać wzbogaceniu powietrza dwutlenkiem węgla. Przyjmując oznaczenia literowe: . z – czas, h, J – objętość pomieszczenia, m, otrzymuje się niżej podane zależności dla poszczególnych ilości dwutlenku. węgla. 1. Wraz z powietrzem nawiewanym do pomieszczenia przedostaje się w czasie dz ilość dwutlenku węgla równa V•kzw•ązm3 2. Źródła dwutlenku węgla dostarczają K• dz m 3. Powietrze wywiewane odprowadza z pomieszczenia ilość równą V• kw dzm3 Wprowadzono tu uproszczenie, że w całej sali panuje jednakowa koncentracja dwutlenku węgla, oraz że powietrze odprowadzane z sali ma taką samą zawartość dwutlenku węgla. Absorbcja dwutlenku węgla przez otaczające ściany i wyposażenie pomieszczenia jest tak mała, że można przyjąć ją równą zeru. 5. Z zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniu J. kw otrzymuje się przez różniczkowanie zmianę zawartości dwutelenku węgla równe . J•dkw Bilans ma postać następującą V• kzw dz + K• dz – V• kw dz – O = J dkw Całkowanie tego równania różniczkowego podano poniżej petitem. Zrobiono przy tym założenie, że koncentracja początkowa w powietrzu wewnętrznym równa jest lc. W zależności od postawionych zadań można teraz rozwiązać równanie względem kw lub z. [podobne: olx praca chałupnicza, minimalny spadek dachu, jak podłączyć lampę sufitową ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak podłączyć lampę sufitową minimalny spadek dachu olx praca chałupnicza