WIETRZENIE PRZEZ OKNA

Wietrzenie przez okna różni się tylko tym od wietrzenia samoczynnego, że przekroje wlotu powietrza i jego wylotu są znacznie większe. Rozmiar osiąganej tu wymiany powietrza jest zatem znacznie większy przy stosunkowo mniejszych siłach. Początkowo zostanie rozpatrzony przebieg wietrzenia przez okna jedynie pod wpływem różnic temperatur między ogrzewanym pomieszczeniem i atmosferą zewnętrzną . Jeżeli duże okno można otworzyć jedynie w jego środkowej części, w pierwszym oknie (często tak bywa w starszych budowlach), wówczas ta otwarta część okna odpowiada całkowicie małemu otworowi O, a ponieważ leży w płaszczyźnie wyrównania ciśnień, więc może nie wywoływać żadnej wymiany powietrza. Podobne stosunki zachodzą w przypadku otwierania górnego skrzydła okna. Przez otwarcie górnego okna płaszczyzna wyrównania przesuwa się jedynie w górną część pomieszczenia. W tym przypadku również otwieranie tylko jednego skrzydła okna nie wywołuje żadnej wymiany powietrza, jeśli otaczające ściany są wszędzie całkowicie szczelne. Przypadek taki zachodzi jednak rzadko, a wskutek podciśnienia wytworzonego wysokim położeniem otworu powietrze zostaje zassane przez nieszczelność przegrody budowlanej pomieszczenia i ta wymiana powietrza w wielu przypadkach jest wystarczająca. Silna wymiana powietrza, do jakiej dąży się przede wszystkim przy krótkotrwałym przewietrzaniu pokoju, jest możliwa dopiero wtedy, gdy okno jest otwarte na całej swej wysokości, a więc od parapetu aż do ramy nadokiennej; wtedy ponad parapetem wpływa do pomieszczenia zimne, a więc świeże powietrze, a ta sama ilość ciepłego, a więc złego powietrza uchodzi pod ramą nadokienną. W okresach wyrównania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej ten rodzaj wymiany powietrza ustaje, lecz warunki takie zdarzają się jednak rzadko. Z zasady nawet wietrzenie przez okna nie zawodzi całkowicie, ponieważ już przy niewielkim naporze wiatru działają dodatkowe różnice ciśnień. Warunkiem jednak poprzecznego wietrzenia pod wpływem wiatru jest istnienie w budynku dostatecznej liczby wolnych otworów dla przepływu powietrza. Jeśli pomieszczenie nie ma drzwi i okien w obu ścianach zewnętrznych, wtedy dopływające powietrze musi mieć odwietrzną stronę budynku. Ze względów higienicznych należy unikać takich rozwiązań, w których nie ma możliwości wietrzenia poprzecznego, Zarzut, ,że we wnętrzu gęsto zabudowanych miast i tak nie można liczyć na wystarczający swobodny przepływ powietrza, nie osłabia warunku możliwości poprzecznego wietrzenia pomieszczeń. W budownictwie miejskim panuje dziś dążenie, aby budować w sposób otwarty albo zmniejszać zagęszczenie istniejącej zabudowy, ponadto pomiędzy ulicami i wąskimi podwórzami wewnątrz bloku domów istnieje najczęściej pewna różnica temperatur, która prowadzi do tego, że podwórze działa jako szyb i wskutek tego umożliwia pewne, choć niewielkie, poprzeczne przewietrzanie budynku. [więcej w: olx miastko, elektroda ujemna, olx kartuzy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektroda ujemna olx kartuzy olx miastko