ZAKRES STOSOWANIA I WIETRZENIE ZA POMOCĄ KANAŁÓW WYWIEWNYCH

Wobec faktu, że kanały wentylacyjne nie działają idealnie, pozostaje pytanie dla jakich zagadnień wietrzenia należy je stosować. Dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia najlepiej przyjąć za podstawę pojęcia zadań wentylacji związanej w czasie i wentylacji nie związanej w czasie. Przykładem tego pierwszego rodzaju jest wentylacja widowni w kinie. Nie ma sensu, aby wymiana powietrza zachodziła dopiero podczas chłodnych godzin nocnych, ponieważ zadanie wentylacji związane jest z czasem przedstawień. Przykładem zadań nie związanych w czasie może być wentylacja składu na niezbyt wrażliwe towary. Wystarcza tu, aby umiar- kowana wymiana powietrza zachodziła podczas kilku godzin w ciągu dnia, ewentualnie także i w nocy; w pozostałym czasie można bez obaw zamknąć wentylację. W zasadzie kanały wywiewne można stosować jedynie dla zadań wentylacji nie związanej w czasie; szczególnie nie można w tym przypadku osiągnąć wymiany powietrza o oznaczonej krotności. Wobec tego w po- szczególnych przypadkach należy sprawdzać, czy można pogodzić się z tym ograniczeniem wietrzenia za pomocą kanałów. Charakterystycznym przykładem celowego zastosowania wietrzenia za pomocą kanałów jest wietrzenie kuchni, łazienek i pralni. Wymagana tu wymiana powietrza nie musi natychmiast usunąć parę powstającą podczas użytkowania pomieszczenia, ponieważ do tego byłyby za słabe wszystkie urządzenia wentylacyjne występujące w budownictwie mieszkaniowym. Wietrzenie to ma raczej usuwać w czasie przerw w użytkowaniu parę skroploną na ścianach, a więc prowadzić do uniknięcia zawilgocenia zaprawy ścian, względnie osiadania wyziewów kuchennych. Zadanie to wymaga czasu i nie może być spełnione przez krótkotrwałą, nawet silną, wymianę powietrza. Szczególnie dobrze działają kanały wywiewne w łazienkach usytuowanych wewnątrz domu. Nowsze pomiary wykazały, że nawet podczas lata należy liczyć się z pewną wymianą powietrza. Można przy tym nie wykonywać kanałów nawiewnych, ponieważ dopływ niepodgrzanego wstępnie powietrza prowadzi w zimie do powstawania przeciągów i niepożądanego ochłodzenia wietrzonego pomieszczenia. Jeśli położona we wnętrzu domu łazienka zawiera WC, wtedy wietrzenie za pomocą kanału wyciągowego stanowi jedynie środek pomocniczy, który może wystarczyć przy nie- wielkiej liczbie osób zamieszkujących; nie jest ono jednak żadnym decydującym rozwiązaniem wentylacji związanej w czasie. Typowe rozwiązanie wentylacji podano w normie DIN 180172), wyd. 1959. Do grupy urządzeń wentylacyjnych, w których stosuje się kanały, należą również urządzenia wietrzenia warsztatów i hal za pomocą wywietrzaków. Dla określenia skuteczności działania wywietrzaków należy zwrócić uwagę na podane powyżej rozważania. Dopóki temperatura wewnętrzna jest wyższa albo gdy wieje wiatr, dopóty kanały i nasady pracują zadowalająco, natomiast podczas bezwietrznych, ciepłych dni – zawodzą. Kanały wywiewne nie wystarczają zatem w pomieszczeniach warsztatowych, w których występuje stałe i silne zanieczyszczanie powietrza, dobrze jednak pracują w dużych pomieszczeniach, w których nie jest wymagana żadna określona wymiana powietrza. Dla uniknięcia zbyt silnej wymiany powietrza przy niskich tempera- turach zewnętrznych, należy zaopatrzyć kanały wywiewne w przepustnice nastawne. Powietrze napływa przez drzwi i okna z zasady bez podgrzewania wstępnego, wskutek czego w zimie występują łatwo przeciągi, zwłaszcza gdy powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia w pobliżu miejsc pracy. [podobne: allegro strefa okazji, allegro strefa okazji do salonu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro strefa okazji magazyny do wynajęcia w ofercie kraków technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej praca